Výsledky vyhľadávania

 1. Bezpečnosť práce v odpadovom hospodárstve z hľadiska predchádzania úrazom a poškodeniu zdravia
  Kubovičová Veronika ; M  Michalíková Anna (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 25.06.2014 ; Študijný program : 169 . - 64s CD
  Occupational Health and Safety bezpečnosť práce odpady analýza rizika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87287
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Technológie spaľovania odpadov : Bakalárska práca
  Štefáková Lucia  Balog Karol (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 75 s., CD-ROM
  gasification pyrolysis splyňovanie pyrolýza spaľovanie odpadov odpady bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Health and Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69363
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Posúdenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevádzky na ŽSR vplyvom nelegálnych skládok odpadu
  Tušš Andrej  Tureková Ivana (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Safety and Health Protection at Work garbage safety odpady bezpečnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52133
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Zhodnotenie nových trendov v oblasti recyklácie odpadov = Appraisal of new trends in waste recycling : Bakalárska práca
  Hrušecká Jana ; M5000  Kopáčiková rod. Morávková Ivana (xxx) ; M390
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009 . - 57 s 1 CD-ROM
  recyklácia odpady nebezpečný odpad
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Spracovanie rádioaktívnych odpadov (Processing radioactive waste) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Amerstein Branislav ; J180  Peciar Marián (xxx) ; J180 Pisca Michal (opon.)
  1. vyd
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 48 s
  odpady rádioaktivita jadrové elektrárne životné prostredie Wastes radioactivity nuclear power plants the environment
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 6. Sledovanie odpadov s obsahom perzistentných organických látok : Bakalárska práca
  Šemeláková Denisa  Soldán Maroš (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2005
  MTF ; . - 60 s 1 CD
  inžinierstvo životného prostredia odpady
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Odpadové oleje v akciovej spoločnosti Duslo Šaľa a návrh ich zneškodňovania : Bakalárska práca
  Tureková Ivana (xxx) ; M5000  Tóthová Miroslava
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2005
  MTF ; . - 71 s príl (1 CD)
  inžinierstvo životného prostredia odpady
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha