Výsledky vyhľadávania

 1. Experimentálny výskum geotechnických vlastností geomateriálov odkalísk DUSLO, a.s., Šaľa a analýza stability hrádzového systému odkaliska Amerika I.
  Masarovičová Mária ; V150  Slávik Ivan ; V150 Horváthová Timea ; V150 Martinka Lukáš ; V150
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2014 . - 38 s.
  monitoring odkalisko hrádza
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 2. Komplexný monitoring odkalísk SR (časť 10)
  Masarovičová Mária ; V150  Slávik Ivan ; V150 Martinka Lukáš ; V150 Horváthová Timea ; V150
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, 2014 . - 41 s.
  stabilita monitoring odkalisko
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 3. Vyhodnotenie úpravy toku Trnávka na hladinový režim podzemných vôd vo Vajslovej doline na základe vybudovaného monitoringu na upravenom úseku Trnávky
  Šoltész Andrej ; V170  Baroková Dana ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF KHTE, 2013 . - 34 s
  monitoring monitoring groundwater level regime úprava toku hladinový režim podzemných vôd Vajslova dolina Trnávka artificially channelled river
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 4. Realizácia rozšíreného monitoringu na upravenom úseku toku Trnávka
  Masarovičová Mária ; V150  Slávik Ivan ; V150 Baroková Dana ; V170 Martinka Lukáš ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF KGTE, 2012 . - 33 s
  monitoring monitoring water levels hladina podzemných vôd
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 5. Interpretácia čiastkových výsledkov monitoringu hladiny podzemnej vody a návrh jeho rozšírenia na upravenom úseku toku Trnávka
  Šoltész Andrej ; V170  Masarovičová Mária ; V150 Slávik Ivan ; V150 Baroková Dana ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012 . - 25 s
  monitoring groundwater level regime režim prúdenia hladina podzemných vôd
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 6. Riziková analýza environmentálnych stavieb a záťaží
  Masarovičová Mária ; V150  Slávik Ivan ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF KGTE, 2012 . - 137 s
  environmental structures and burdens monitoring characteristic of materials geotechnical risks monitoring environmentálne záťaže charakteristiky materiálov geotechnické riziká
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha