Výsledky vyhľadávania

 1. Zdravotný portál pre manažment chronických ochorení
  Briš Ladislav ; E  Lehocki Fedor (škol.) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Dátum obhajoby : 09.07.2014 ; Študijný program : 73 . - 35 s príl.
  Aplikovaná informatika Applied Informatics health monitoring monitoring zdravotný stav telemedicína monitorovanie diabetes
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88564
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 2. Zisťovanie spokojnosti zákazníkov - nástroj na zlepšovanie kvality produktov
  Baša Matej ; M  Paulová Iveta (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 171 . - 63s CD
  kvalita produkcie Production Quality customer satisfaction monitoring monitoring dotazník monitoring monitoring manažérstvo kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112179
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Monitorovanie dostupnosti siete
  Fránik Milan ; I  Olšovský Michal (škol.) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Dátum obhajoby : 17.06.2014 ; Študijný program : 661
  počítačové a komunikačné systémy a siete Computer and Communication Systems and Networks monitoring monitoring availability monitorovanie sieť dostupnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88006
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha

 4. Quality Monitoring of Road Structures
  ALKANDARY Waleed A.H.A. ; V  Gašparík Jozef (škol.) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  monitoring monitoring cesta stavebné inžinierstvo Civil Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=86276
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Riziká pri vzorkovaní vonkajšieho ovzdušia
  Holosová Dominika ; M  Sirotiak Maroš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  Occupational Health and Safety risk monitoring monitoring riziká vzorkovanie monitorovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78726
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 7. Monitorovanie výkonnosti a spoľahlivosti zariadení jadrovej elektrárne Mochovce
  Čižmárik Jozef ; J  Geleta Vojtech (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Production Systems and Quality Management monitoring monitoring components monitorovanie jadrová elektráreň výrobné systémy a manažérstvo kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74266
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 8. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 9. Monitorovanie statickej bezpečnosti energetických konštrukcií v prevádzke
  Matlovič Marek ; J  Garan Martin (škol.) ; J0010
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  aplikovaná mechanika a mechatronika Applied Mechanics and Mechatronics safety sensor monitoring monitoring bezpečnosť monitoring monitoring
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73800
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha