Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh zlepšení v oblasti monitoringu a riadenia pohľadávok v podniku TATRACHEMA VD
  Bordášová Katarína  Horváthová Martina (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 71s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management claim monitoring monitoring
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99188
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Monitoring kvality povrchových vôd v mikropovodí dolného Váhu
  Szarka Róbert ; M  Sirotiak Maroš (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 10.06.2014 ; Študijný program : 670 . - 109s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety surface water monitoring monitoring monitoring monitoring vzorkovanie dolný Váh povrchová voda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98642
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh implementácie monitorovacieho systému na kompresoroch vo výrobnej jednotke Hydrokrak v podniku Slovnaft, a. s., Bratislava
  Lenický Miloš ; M  Vajcík Vladimír (škol.)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2014 ; Študijný program : 189 . - 71s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management monitoring monitoring maintenance diagnostika monitorovanie údržba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=98989
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Monitorovanie líniových potrubí v spolupôsobení korózného a napäťového stavu
  Kosznovszki Michal ; J  Garan Martin (škol.) ; J250
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 20.06.2014 ; Študijný program : 49
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics safety monitoring monitoring corrosion korózia bezpečnosť monitorovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103689
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Monitorovanie akumulátorových batérií a jeho vplyv na bezpečnosť atómovej elektrárne
  Vidlička Vladimír  Šulko Vladimír (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety battery monitoring monitoring nuclear safety akumulátorová batéria bezpečnostné systémy monitoring monitoring jadrová bezpečnosť
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90131
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Návrh zlepšení v oblasti monitoringu a riadenia pohľadávok v podniku KNOTT spol. s r.o.
  Petrovičová Mária  Horváthová Martina (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management claim monitoring monitoring riadenie monitorovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90635
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Monitorovanie radónu v pobytových priestoroch
  Holub Jaroslav ; E  Lipka Jozef (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 40 s
  Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering monitoring monitoring radioactivity rádioaktivita monitorovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92179
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. kniha

  kniha

 9. Metódy a modely monitorovania procesu výroby v DVS
  Rafaj Milan ; J0070  Valčuha Štefan (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises monitoring monitoring monitorovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85209
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Návrh systému monitorovania enviromentálnych veličín
  Tóth Ladislav ; E  Balogh Richard (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 69 s 3 príl.
  robotics monitoring monitoring monitoring monitoring
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82142
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha