Výsledky vyhľadávania

 1. Elektrotechnologie : Materiály a technologie v elektronice a elektrotechnice
  Šavel Josef 
  4.rozš.vyd.
  Praha : BEN - technická literatura, 2005 . - 314 s
  ISBN 80-7300-190-X
  elektrotechnické materiály elektronika polovodičové materiály polovodičové štruktúry technológia výroby polovodičových štruktúr Mikroelektronika optoelektronika vákuová technika plošné spoje
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  Elektrotechnologie

  kniha

 2. Elektrotechnologie : Materiály a technologie v elektronice a elektrotechnice
  Šavel Josef 
  2.rozš.vyd.
  Praha : BEN - technická literatura, 2003 . - 262 s
  ISBN 80-7300-120-9
  elektrotechnické materiály elektronika polovodičové materiály polovodičové štruktúry technológia výroby polovodičových štruktúr Mikroelektronika optoelektronika vákuová technika plošné spoje
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1001
  kniha

  kniha

 3. Devices for integrated circuits
  Casey H.C 
  New York : John Wiley & Sons, 1999 . - 512 s
  ISBN 0-471-17134-4
  integrované obvody fyzika polovodičov fyzika tuhých látok polovodičové štruktúry MOSFET MOS kondenzátory bipolárne tranzistory SPICE navrhovanie obvodov
  učebnica
  kniha

  kniha

 4. Quantom heterostructures : Microelectronics and optoelectronics
  Stroscio Michael  Kochelap Viatcheslav Mitin Vladimir V.
  Cambridge : Cambridge University Press, 1999 . - 642 s
  ISBN 0-521-63635-3
  fyzika polovodičov polovodičové štruktúry kvantové štruktúry Mikroelektronika optoelektronika
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Elektrotechnologie : Materiály a technologie v elektronice a elektrotechnice
  Šavel Josef 
  Praha : BEN - technická literatura, 1999 . - 183 s
  ISBN 80-86056-75-9
  elektrotechnické materiály elektronika polovodičové materiály polovodičové štruktúry technológia výroby polovodičových štruktúr Mikroelektronika optoelektronika vákuová technika plošné spoje
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0102
  kniha

  kniha

 6. Mesoscopic Physics and Electronics
  Ando T. and o (zost.) 
  Berlin : Springer Verlag, 1998 . - 282 s
  ISBN 3-540-63587-4
  elektronika fyzika povrchov elektronické obvody polovodičové štruktúry mezoskopické systémy kvantové štruktúry kvantové javy fyzika rozhraní
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 7. Optical semiconductor devices
  Fukuda Mitsuo 
  New York : John Wiley & Sons, 1998 . - 422 s
  ISBN 0-471-14959-4
  elektronika polovodičové súčiastky polovodičové štruktúry fotodiódy laserové diódy LED optické modulátory svetelné diódy
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. The physics of low-dimensional semiconductors an introdution
  Davies John H. 
  Cambridge : Cambridge University Press, 1997 . - 438 s
  ISBN 0-521-48491-X
  fyzika polovodičov polovodiče polovodičové štruktúry
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Silico germanium : Properties of strained and relaxed
  Kasper Erich (zost.) 
  London : INSPEC, 1995 . - 232 s
  ISBN 0-85296-826-4
  fyzika tuhých látok polovodičové súčiastky fyzika polovodičov polovodičové štruktúry germánium zlúčeniny kremíka SiGe
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Metal silicides : Properties
  Maex Karen (zost.)  Rossum Marc Van (zost.)
  London : INSPEC, 1995 . - 335 s
  ISBN 0-85296-859-0
  fyzika tuhých látok fyzika polovodičov polovodičové štruktúry kovové kremičitany
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha