Výsledky vyhľadávania

 1. Benchmarking v údržbe
  Hornáčková Jana ; J  Tekulová Zuzana (škol.) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 19.06.2014 ; Študijný program : 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises maintenance benchmarking údržba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103715
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 2. Benchmarking v oblasti dodávateľov
  Turčanová Tímea ; J  Tekulová Zuzana (škol.) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 19.06.2014 ; Študijný program : 649
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises benchmarking výber dodávateľov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103724
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 3. Možnosti aplikácie benchmarkingu v organizáciách priemyselného sektora
  Kolárová Martina ; J  Pokusová Marcela (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Quality of Production in Engineering Enterprises benchmarking manažérstvo kvality kvalita produkcie v strojárskych podnikoch
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94633
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 4. Využitie interného benchmarkingu pre zefektívnenie prevádzky na linkách povrchovej úpravy v SWEDWOOD Slovakia, s.r.o.
  Púčiková Lenka ; M4000  Horňák František (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 81 s príl
  priemyselné manažérstvo Industrial Management innovation benchmarking inovačný manažment inovácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80412
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Benchmarking ako nástroj pre zlepšovanie konkurenčných schopností
  Hriň Lukáš ; J0070  Hekelová Edita (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises competition benchmarking quality kvalita konkurencia finančné ukazovatele
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74396
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Návrh využitia benchmarkingu v rámci inovačného procesu v Železiarne Podbrezová, a. s.
  Babničová Mária  Lenhardt Ján (škol.) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  benchmarking innovation benchmarking inovácia process
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59093
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh projektu aplikácie interného benchmarkingu v SaarGummi Slovakia s.r.o.
  Omelková Hana  Šalgovičová Jarmila (škol.) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2010
  MTF ;
  benchmarking parameter výkonnosť benchmarking process parameter performance
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76954
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh využitia interného benchmarkingu ako nástroja zlepšovania manažérstva kvality
  Šoková Lucia  Paulová Iveta (škol.) ; M300
  STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2010
  MTF ;
  benchmarking benchmarking
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76961
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh aplikácie benchmarkingu v systéme manažérstva spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s. : Diplomová práca
  Svrbík Richard ; M3000  Jánošíková Slávka (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2009 . - 76 s príl (1 CD-ROM)
  benchmarking
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Využitie nástrojov a modelov manažérstva kvality vo firme (Use of quality management tools and models within a company)[CD-ROM] : diplomová práca
  Illiťová Zuzana ; J0070  Hekelová Edita (xxx) ; J0070
  1.vyd
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 79 s
  manažérstvo kvality benchmarking quality management control
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha