Výsledky vyhľadávania

 1. VD Starina v interakcii s prostredím
  Bednárová Emília ; 010150  Grambličková Danka ; 010150 Škvarka Juraj ; 010150 Písečná Božena Uhorščák Ľubomír
  XXXV. Přehradní dny 2016 : . S. 4-13
  vodárenská nádrž prostredie
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Vplyv prostredia na mechanizované stavebné procesy
  Prokopčák Lukáš ; V270 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD-ROM, s. 356-362
  prostredie stavebné procesy modelovanie teplota vlhkosť
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. The quality of life and the school environment
  Škultétyová Ivona ; V280 
  Proceedings of Engineering Academy of Armenia . Vol. 21 (2013), s.53
  enviroment human health kvalita života ľudské zdravie prostredie Quality of life
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. Implementation of the handheld decision support system for agriculture and home gardening
  Pohronská Mária ; I100  Krajčovič Tibor ; I100
  Lecture Notes in Electrical Engineering : . s.637-645
  vnorené systémy podpora rozhodovania prostredie poľnohospodárstvo
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Stavby pre rozvoj vidieckych sídel
  Bauer Peter ; V181  Vargová Kristína ; V181
  Vidiecke stavby v európskych regiónoch [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.10-13
  countryside environment funkcia prostredie vidiek
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Improving of life quality
  Škultétyová Ivona ; V280 
  Nauka i obrazovanije dlja ustojčivogo razvitija ekonomiki, prirody i obščestva. Tom 1 : . s.525-534
  environment indoor air quality kvalita vnútorného ovzdušia kvalita života life quality prostredie
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 7. Vnímanie prostredia ako komplexný proces
  Kotradyová Veronika ; A5150 
  Energeticky soběstačné budovy . Roč. 1, č. 4 (2012), s.40-43
  architektúra dizajn vnímanie zmyslové prostredie kognitívna psychológia environmentálna psychológia stres
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 8. Exkurzia po drevostavbách vo Voralbergu a Tirolsku
  Kotradyová Veronika ; A5150 
  Drevársky magazín . roč.13, č.6 (2012), s.40-41
  dizajn architektúra prostredie environmentálna psychológia kognitívna psychológia stres
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Vplyv fyzického prostredia na autoimunitné choroby
  Daniel Peter ; A5150 
  Mikroprostredie a civilizačné ochorenia [elektronický dokument] : . s.6-8
  architektúra prostredie choroby interiér
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Prírodné a umelé prostredie v kontexte riečnych nábreží.
  Hanáček Tomáš ; A6160 
  ALFA : . s.66-69
  urbanizmus prostredie nábrežie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok