Výsledky vyhľadávania

 1. Ecocity : Book I. A better place to live /2002-2005/
  Schubert Uwe (ed.) 
  Viedeň : Vienna University of Economics and Business, 2005 . - 106 s
  ISBN 3-200-00421-5
  ekológia krajiny územné plánovanie miest
  zborník
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR9010
  kniha

  kniha

 2. Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka II : Technické aspekty obnovy vidieka. Zborník referátov z Medzinárodnej konferencie
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2002 . - 49 s
  ISBN 80-227-1802-5
  ekológia krajiny vidiek trvalá udržateľnosť rozvoj vidieka ekologická architektúra
  zborník
  (6) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1100
  kniha

  kniha

 3. Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka II : Architektonické aspekty obnovy vidieka. Zborník referátov z Medzinárodnej konferencie
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2002 . - 65 s
  ISBN 8022718106
  vidiek ekológia krajiny ekologická architektúra urbanizmus sídiel
  zborník
  (2) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1100
  kniha

  kniha

 4. Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka II : Urbanistické aspekty obnovy vidieka. Zborník referátov z medzinárodnej konferencie.
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2002 . - 37 s
  ISBN 80-227-1808-4
  urbanizmus ekológia krajiny ekologická architektúra urbanizmus sídiel
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1100
  kniha

  kniha

 5. Priestorové plánovanie v územiach so špecifickým režimom : Instruments, Tools and Metods of Spatial Planning in the Areas with Specific Regimes
  Dohnány Branislav (ed.)  Vodrážka Peter (ed.) ; A3130
  Bratislava : FA STU- ROAD, 2000 . - 464 s
  ISBN 80-88999-05-7
  ekológia krajiny pamiatky
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (12) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR10100
  kniha

  kniha

 6. Krajinný obraz - národná kultúrna hodnota : kolokvium, Bratislava STU FA, 4. 12. 1998
  Gál Peter (ed.) ; A7170 
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 1998 . - 195 s
  ISBN 8022711780
  plánovanie územné ekológia krajiny environmentálne manažérstvo ekologická architektúra krajinná architektúra záhradná architektúra
  zborník
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR6010
  kniha

  kniha