Výsledky vyhľadávania

 1. Ovládla Slovensko aj Európu. Tatiana Turňová - európska víťazka YCC v kategórii móda. : Rozhovor.
  Baláž Martin ; A9190  Turňová Tatiana ; A
  Stop . Roč.42, č.15-16 (2012), s.52-53
  dizajn STU súťaže móda
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 2. Keď sa Chery stal mojou súčasťou. Bohuslav Konuš - víťaz európskeho kolaYoung Creative Chevrolet 2012. : Rozhovor
  Baláž Martin ; A9190  Konuš Bohuslav ; A
  Stop . Roč.42, č.15-16 (2012), s.40-41
  dizajn STU súťaže
  článok z periodika
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 3. Skutočný sen - STUBA Green Team
  Baláž Martin ; A9190 
  Stop . Roč.41, č.1-2 (2011), s.56-57
  dizajn STU Strojnícka fakulta
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Education in Conservation- state of the art and perspectives
  Gregor Pavel ; A3130 
  Workshop on Education in Conservation in Europe : . s.nestr.
  STU FA STU Edukačný systém
  článok zo zborníka
  AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Študenti Slovenskej technickej univerzity po vstupe Slovenska do EÚ. The Students of Slovak University of Technology after Enter Slovakia to European Union
  Hrmo Roman ; M220  Vašková Ľubica ; M220
  DIDMATTECH 2004 : . s.315-319
  študenti STU Slovensko
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok