Výsledky vyhľadávania

 1. Handbook of Information and communication security / Ed.: Stavroulakis, P., Stamp, M.
  Stavroulakis Peter (ed.)  Stamp Mark (ed.)
  Berlin : Springer Verlag London, 2010 . - 867 s
  zabezpečenie dát ochrana dát verejné kľúčovacie systémy kryptografia elektronický obchod elektronický podpis
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 2. Information security and cryptology. Revised Selected Papers : 4th international conference, Inscrapt 2008. China, Beijing 14.- 17. Dec. 2008 / Ed.: Yung, M.. et al.
  Yung Moti (ed.)  Peng Liu (ed.) Lin Dongdai (ed.)
  Berlin : Springer Verlag, 2009 . - 437 s
  ISBN 978-3-642-01439-0
  bezpečnosť počítačových systémov počítačové siete zabezpečenie dát ochrana dát verejné kľúčovacie systémy kryptoanalýza kryptografia elektronický obchod elektronický podpis
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 3. Information security. 12th International conference. ISC 2008 : Proceedings. Pisa, Italy. 7.- 9. Sep. 2009 / Ed.: Samarati, P. et al.
  Samarati Pierangela (ed.)  Yung Moti (ed.) Martinelli Fabio (ed.) Ardagna Claudio A. (ed.)
  Berlin : Springer Verlag, 2009 . - 508 s
  ISBN 978-3-642-04473-1
  bezpečnosť počítačových systémov počítačové siete zabezpečenie dát ochrana dát verejné kľúčovacie systémy kryptoanalýza kryptografia elektronický obchod elektronický podpis
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 4. Information security. 11th International conference. ISC 2008 : Proceedings. Taipei, Taiwan. 15.- 18. Sep. 2008 / Ed.: Wu, T.-Ch. et al.
  Wu Tzong-Chen (ed.)  Lei Chin-Laung (ed.) Rijmen Vincent (ed.) Lee Der-Tsai (ed.)
  Berlin : Springer Verlag, 2008 . - 504 s
  ISBN 978-3-540-85884-3
  bezpečnosť počítačových systémov počítačové siete zabezpečenie dát ochrana dát verejné kľúčovacie systémy kryptoanalýza kryptografia elektronický obchod elektronický podpis
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Information security. 10th International conference. ISC 2007 : Proceedings. Valparaíso, Chile. 9.- 12. Oct. 2007 / Ed.: Garay, J.A. a i.
  Garay Juan A. (zost.)  Lenstra Arjen K. (zost.) Mambo Masahiro (zost.) Peralta René (zost.)
  Berlin : Springer Verlag, 2007 . - 436 s
  ISBN 978-3-540-75495-4
  bezpečnosť počítačových systémov počítačové siete zabezpečenie dát ochrana dát verejné kľúčovacie systémy kryptoanalýza kryptografia elektronický obchod elektronický podpis
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 6. Secure Data Management. Third VLDB Workshop. SDM 2006 : Seoul, Korea, 10.- 11. Sept. 2006. Proceedings / Ed.: Jonker, W., Petković, M.
  Jonker Willem (zost.)  Petković Milan (zost.)
  Berlin : Springer Verlag, 2006 . - 183 s
  ISBN 3-540-38984-9
  elektronická pošta elektronický obchod počítačové siete zabezpečenie dát ochrana dát riadenie prístupu firewally komunikačné protokoly internet
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 7. Information security and privacy. 10th Australasian conference : Proceedings. ACISP 2005. Brisbane, Australia. 4.- 6. July 2005 / Ed.:Boyd, C., Nieto J.M.G.
  Boyd Colin (zost.)  Nieto Juan M. González (zost.)
  Berlin : Springer Verlag, 2005 . - 586 s
  ISBN 3-540-26547-3
  bezpečnosť počítačových systémov počítačové siete zabezpečenie dát ochrana dát verejné kľúčovacie systémy kryptoanalýza kryptografia elektronický obchod elektronický podpis
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Information security and privacy. 9th Australasian conference : Proceedings. ACISP 2002. Melbourne, Australia.13.- 15. July 2004 / Ed.: Wang, Huaxiong., Pieprzyk, J., Varadharajan, V.
  Wang Huaxiong (zost.)  Pieprzyk Josef (zost.) Varadharajan Vijay (zost.)
  Berlin : Springer Verlag, 2004 . - 494 s
  ISBN 3-540-22379-7
  bezpečnosť počítačových systémov počítačové siete zabezpečenie dát ochrana dát verejné kľúčovacie systémy kryptoanalýza kryptografia elektronický obchod elektronický podpis
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Financial cryptography. 8th international conference : FC 2004. Key West, FL,USA. 9.- 12 February 2004. Revised papers / Zost.:Juels, A.
  Juels Ari (zost.) 
  Berlin : Springer Verlag, 2004 . - 280 s
  ISBN 3-540-22420-3
  elektronický obchod verejné kľúčovacie systémy certifikácia kryptosystémy autentifikácia
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Financial cryptography and data security. 9th international conference : FC 2005. Rosenau, The Commonwealth of Dominica. 28. Feb.- 3, March, Revised papers / Zost.:Patrick, A.S., Yung, M.
  Patrick Andrew S (zost.)  Yung Moti (zost.)
  Berlin : Springer Verlag, 2004 . - 376 s
  ISBN 3-540-26656-9
  elektronický obchod verejné kľúčovacie systémy certifikácia kryptosystémy autentifikácia
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha