Výsledky vyhľadávania

 1. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom z hľadiska BOZP v pracovnom prostredí / aut. Pavol Čekan
  Čekan Pavol ; 065200 
  Integrovaná bezpečnosť prostredia 2016 : . S. 191-198
  elektrický prúd pracovný úraz pôsobenie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v pracovnom prostredí / aut. Pavol Čekan
  Čekan Pavol ; 065200 
  Nástroje environmentálnej politiky 2016 : . S. 51-58
  elektrický prúd izolácia ochrana
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Ovplyvňovanie mikroštruktúry zliatiny Al-Si elektrickým prúdom. The effect on microstructure of Al-Si alloy by electrical current
  Száraz Attila  Pastirčák Richard
  Acta Metallurgica Slovaca . Roč. 13, mimoriadne číslo 4 (2007), s.103-106
  zliatiny elektrický prúd
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 4. Analýza javov vyvolaných prietokom elektrického prúdu kovovou taveninou
  Pokusová Marcela ; M230  Pokusa Anton ; M230 Vozár Pavol ; M230
  CO-MAT-TECH 97 : . s.413-418
  analýza aspektovo-orientovaná elektrický prúd tavenina
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok