Výsledky vyhľadávania

 1. Regionalizmus a jeho vplyv na tvorbu vo vidieckom prostredí
  Bránický Filip ; 010310 
  Kultúrny kyslík . Roč. 5, č. 4A (2018), online, s. 8-10
  regionalizmus tradícia vidiek krajina stavebná kultúra
  http://ikp.sk/regionalizmus-a-jeho-vplyv-na-tvorbu-vo-vidieckom-prostredi/
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Kontext a materialita v architektúre vidieckeho historického prostredia
  Dohňanská Elena ; 010310  Dohňanská Zuzana ; V180
  Advanced Building Construction and Materials 2015 (ABCM 2015) : . CD-ROM, s. 63-67
  vidiek stavebný fond obnova projektovanie materialita
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Príspevok k projektovaniu a obnove stavebného fondu na vidieku
  Dohňanská Elena ; 010310  Dohňanská Zuzana ; 010180
  Vidiecke stavby v európskych regiónoch III : . CD-ROM, s. 141-144
  vidiek stavebný fond obnova projektovanie
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Príspevok k udržaniu regionálnej identity vidieckych sídiel
  Húsenicová Jarmila ; V181 
  Vidiecke stavby v európskych regiónoch [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.5-9
  countryside vidiek
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Hospodársky priestor aj so zohľadnením enrichment-u a welfare
  Vargová Kristína ; V181 
  Vidiecke stavby v európskych regiónoch [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.14-17
  countryside človek vidiek
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Slovenská regionálna architektúra a jej možnosti pri tvorbe pracovných príležitostí na vidieku
  Dohňanská Elena ; V181  Ondrejka Marek ; V181
  Vidiecke stavby v európskych regiónoch [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.1-4
  vidiek
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Stavby pre rozvoj vidieckych sídel
  Bauer Peter ; V181  Vargová Kristína ; V181
  Vidiecke stavby v európskych regiónoch [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.10-13
  countryside environment funkcia prostredie vidiek
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Optimalizácia prostredia psychiatrických nemocníc
  Dohňanská Elena ; V181  Szántová Gabriela ; V181
  Vidiecke stavby v európskych regiónoch [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s.18-24
  city countryside mesto vidiek
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Budúcnosť vidieka v spektre architektúry - dedina verzus mesto
  Šarafín Michal ; A1110 
  Životné prostredie . Roč.46, č.4 (2012), s.199-203
  architektúra vidiek globalizácia rural architecture restoration of village
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Vplyv cestovného ruchu na formovanie architektúry na vidieku
  Ondrejka Marek ; V181 
  Juniorstav 2012[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  cestovný ruch tradičná architektúra vidiek
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok