Výsledky vyhľadávania

 1. Súčasná obnova dobového moderného bývania na príklade realizácií v Žiline
  Mellner Dušan ; 010310 
  Architecture in Perspective 2020. Proceedings of the International Conference . S. 275-279
  Svojdomov - mestská štvrť Žilina family houses buildings reconstruction architecture historická architektúra rodinné domy rekonštrukcie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Hypotetické rekonštrukcie drevených fortifikácií
  Makýš Oto ; V270 
  Obnova.sk . Roč. 15, (5. 4.) (2015), online, [5] s.
  rekonštrukcie drevené opevnenie
  http://www.obnova.sk/clanok/hypoteticke-rekonstrukcie-drevenych-fortifikacii
  článok z periodika
  GHG - Práce zverejnené na internete
  článok

  článok

 3. Zelené strechy a rekonštrukcie stokových sietí
  Sokáč Marek ; 010280 
  Zborník prednášok a posterov 9. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, Podbanské, SR, 13. - 15. 10. 2015 / . S. 202-206
  zelená strecha urbanizované územie stokové siete rekonštrukcie vodné zdroje
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Energetická náročnosť konštrukčných vrstiev vozovky z asfaltových zmesí
  Sitárik Jozef ; V120 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . s.CD-ROM, s.485-490
  asfaltová zmes asphalt mixtures cestné stavebné materiály reconstruction rekonštrukcie road building materials
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Sanácie pamiatkových objektov a sakrálnych stavieb
  Sandanus Jaroslav ; V190  Sógel Kristián ; V190
  Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva . s.119-123
  drevená konštrukcia refurbishment rekonštrukcie timber structures
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Rekonštrukcie - výzva dedičstva
  Botek Andrej ; A3130 
  Arch . Roč.17, č.5 (2012), s.56-57
  architektúra rekonštrukcie
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Rekonštrukcie liečebných bazénov
  Božíková Jarmila ; V280  Hronček Miroslav Lesay Rastislav
  Balneotechnické dni '09 : . s.99-104
  Thermal Spa Therapeutic Pools reconstruction termálne kúpele liečebné bazény rekonštrukcie
  článok zo zborníka
  článok

  článok

 8. Seizmické spevnenie a rekonštrukcia budov
  Králik Juraj ; V250 
  Nové trendy a metódy v navrhovaní konštrukcií : . 5 s.
  seizmicita eurokódy spevňovanie rekonštrukcie
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok