Výsledky vyhľadávania

 1. Riadenie ľudských zdrojov v priemyselnom inžinierstve
  Trebuňa Peter 
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011 . - 200 s
  ISBN 978-80-553-0795-4
  personalistika riadenie ľudských zdrojov priemyselné inžinierstvo manažérska etika
  monografia
  (1) - monografia
  (1) - skriptá
  (4) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF2100
  MTF2111
  Riadenie ľudských zdrojov v priemyselnom inžinierstve

  kniha

 2. Personální činnosti a metody personální práce
  Kocianová Renata 
  Praha : Grada Publishing, 2010 . - 215 s
  ISBN 978-80-247-2497-3
  personalistika
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0110
  Personální činnosti a metody personální práce

  kniha

 3. Mistrovské řízení lidských zdrojů
  Ulrich Dave 
  1. vyd.
  Praha : Grada Publishing, 2009 . - 266 s
  ISBN 978-80-247-3058-5
  personalistika
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1100
  Mistrovské řízení lidských zdrojů

  kniha

 4. Řízení lidskýchzdrojů : Základy moderní personalistiky
  Koubek Josef 
  4. vyd.
  Praha : Management Press, 2008 . - 399 s
  ISBN 978-80-7261-168-3
  personalistika
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  kniha

  kniha

 5. Hodnotenie prínosu zamestnancov
  Vetráková Milota  Čepelová Anna Hitka Miloš Janíčková Jana Kuchárová Mačkayová Veronika Rostášová Mária Seková Mária
  Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2007 . - 190 s
  ISBN 978-80-8083-537-8
  personalistika hodnotenie zamestnancov
  monografia
  (1) - článok
  (1) - xxxx
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0120
  kniha

  kniha

 6. Uplatnenie personalistických ukazovateľov v praxi
  Gyurák Babeľová Zdenka ; M4000  Holková Andrea ; M4000 Vaňová Jaromíra ; M4000
  1. vyd
  Trnava : VIVAEDUCA, 2007 . - 65 s
  ISBN 978-80-969827-0-7
  controlling personálny personalistika ľudské zdroje
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 7. Řízení pracovního výkonu
  Koubek Josef 
  1. vyd
  2004 : Management Press, 2004 . - 208 s
  ISBN 80-7261-116-X
  pracovná výkonnosť personalistika
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF4010
  Řízení pracovního výkonu

  kniha

 8. Manažment ľudských zdrojov a organizačné správanie
  Alexy Július  Boroš Július ; M Sivák Rudolf
  Bratislava : IRIS, 2004 . - 257 s
  ISBN 80-89018-59-9
  personalistika
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2120
  Manažment ľudských zdrojov a organizačné správanie

  kniha

 9. Personalistika
  Foot Margaret  Hook Caroline
  1. vyd.
  Praha : Computer Press, 2002 . - 462 s
  ISBN 80-7226-515-6
  personalistika manažment personálny
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0120
  kniha

  kniha

 10. Lidé - zdroj kvality, znalostí a podnikových výkonů : (Znalostí dimenze jakosti)
  Petříková Růžena 
  1. vyd.
  Ostrava : Dům techniky Ostrava, 2002 . - 241 s
  ISBN 80-02-01419-1
  personalistika
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0120
  kniha

  kniha