Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh opatrení na zdokonalenie výberového procesu zamestnancov v spoločnosti ZTS-KABEL, s.r.o.
  Balúchová Andrea ; M  Vaňa Kamil (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 24.06.2014 ; Študijný program : 173 . - 53s CD
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant personalistika riadenie ľudských zdrojov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101992
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Analýza systému personálnej práce v podniku ZSNP a.s., Žiar nad Hronom
  Feješová Viktória ; M  Ridzoňová Zuzana (škol.) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 60 s
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant personálna práca personalistika ľudské zdroje
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71210
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Personálne zabezpečenie v spoločnosti KONTROLTECH, s.r.o. : Bakalárska práca
  Sitnianská Miriam  Odlerová Eva (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 55 s., CD-ROM
  personnel management ľudské zdroje personálny manažment human resources personalistika personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57975
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh opatrení na zlepšenie pracovnej motivácie zamestnancov v podniku VABAL- Ing. Pavel Vranský
  Hudák Ján ; M4000  Čechová Lucia (škol.) ; M190
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  personalistika motivácia zamestnanecké výhody motivation motivačné teórie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46895
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Získavanie a výber pracovníkov v podniku DNH, s.r.o. Palárikovo
  Švantnerová Mária ; M  Hrdličková Zuzana (škol.) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise riadenie ľudských zdrojov personalistika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47369
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Návrh riešenia na zlepšenie využívania ľudských zdrojov v podmienkach podniku SYPAZ, spol. s r. o.
  Mihalčínová Soňa  Green rod. Česneková Jana (škol.) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise efektivita personalistika optimalizácia simulácia simulation optimization performance human resources
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46980
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh zefektívnenia systému získavania a výberu zamestnancov v podniku PCA Slovakia, s.r.o.
  Valachovičová Soňa  Hrdličková Zuzana (škol.) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  MTF ;
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise personalistika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47027
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 8. Návrhy opatrení na zefektívnenie procesu rozmiestňovania zamestnancov v podniku VÚJE, a.s. Trnava = Proposal of impruving of personnel placement in VÚJE Trnava, a.s. : Bakalárska práca
  Branišová Michaela  Hric Martin (XXX) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2008
  MTF ; . - 59 s príl (1 CD-ROM)
  personalistika
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 9. Návrh opatrení na získavanie a výber zamestnancov v spoločnosti Chemolak, a.s. Smolenice = Measure design for the recruitment and the selection of employees in CHEMOLAK, Inc. in Smolenice : Bakalárska práca
  Gažovičová Lívia  Jakábová Martina (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 60 s príl., 1 CD-ROM
  personalistika riadenie ľudských zdrojov
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh opatrení na zlepšenie vybraných personálnych činností v podmienkach G/M/L/Casting, s.r.o. Cinobaňa : Bakalárska práca
  Španielka Ján ; M2000  Holková Andrea (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007 . - 61 s príl (1 CD-ROM)
  personalistika
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha