Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh systému získavania a výberu pracovníkov v podmienkach spoločnosti SOTEX, s. r. o., Nové Zámky = Suggestions for acquiring and selecting employees in conditions of SOTEX s. r. o. company in Nové Zámky : Diplomová práca
  Vidová Silvia  Baková Lucia (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 69 s Prílohy, 1 CD-ROM
  personalistika získavanie zamestnancov výber zamestnancov podnik
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh spôsobu vyhodnocovania adaptačného programu novoprijatých zamestnancov v POWER ONE, s.r.o. Dubnica nad Váhom = Suggestion for way of evaluation of new employees adaptation program in Power - One, Ltd. Dubnica nad Váhom : Diplomová práca
  Šipková Miroslava  Holková Andrea (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 96 s príl., 1 CD-ROM
  personalistika ľudské zdroje získavanie zamestnancov výber zamestnancov adaptačný program
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Racionalizácia personálnej práce so zameraním na motiváciu zamestnancov v podniku CESTY NITRA, a.s. = Rationalization of the personnel work with aim at the motivation of the employees in the firm CESTY NITRA, Inc. : Diplomová práca
  Petrášová Ružena  Valentínová Viera (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 71 s príl., 1 CD-ROM
  ľudské zdroje personalistika motivácia zamestnancov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Návrh adaptačného programu novoprijatých zamestnancov v spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. = Proposal of Adaptation Program for newcomers in Slovenský plynárenský priemysel, a.s. company : Diplomová práca
  Krútelová Daniela  Šimončičová Edita (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 76 s príl (1 CD-ROM)
  personalistika adaptačné programy
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh zdokonalenia systému plánovania potreby nových zamestnancov = Design of improvement in the planning system of the new personnel needs : Diplomová práca
  Kraváriková Veronika  Sawicki Silvester (XXX) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 85 s príl (1 CD-ROM)
  personalistika ľudské zdroje personálne plánovanie
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 6. Návrh systému personalistiky v podniku SEMAT a.s. Trnava = Proposal system of the personnel clerk in company SEMAT Inc. Trnava : Diplomová práca
  Sekera Miloš  Cabadaj Ján (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 77 s príl., 1 CD-ROM
  personalistika
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Návrh systému získavania a výberu zamestnancov v podniku SAD Trnava, a.s. : Diplomová práca
  Škvareninová Alena  Holkovič Ľubomír (XXX) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 79 s 1 CD-ROM
  personalistika
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh zdokonalenia systému odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku : Diplomová práca
  Schmidt Michal  Čambál Miloš (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 76 s príl (1 CD-ROM)
  personalistika odmeňovanie zamestnancov
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 9. Návrh racionalizácie personálneho rozvoja zamestnancov v spoločnosti Jadrová vyraďovacia spoločnosť, a.s. Jaslovské Bohunice = Proposal for rationalization personal development of staff in company Jadrová vyraďovacia spoločnosť, a.s. Jaslovské Bohunice : Diplomová práca
  Čapkovičová Dominika  Mulíková Dagmar (XXX) ; M
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 84 s príl., 1 CD-ROM
  personalistika personálny rozvoj profesijná kariéra
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh racionalizácie personálnej práce v podniku Železiarne Podbrezová, a.s. = The design of rationalization the personal work in the company Železiarne Podbrezová, a.s. : Diplomová práca
  Čajnáková Ivana  Bernát Libor (XXX) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 101 s príl., 1 CD-ROM
  personalistika
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha