Výsledky vyhľadávania

 1. Financie a finančné riadenie
  Štofková Jana 
  Žilina : Žilinská univerzita, 2009 . - 280 s
  ISBN 978-80-554-0140-9
  financie finančné riadenie podnikové financie verejné financie finančná analýza
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha

 2. Finanční trhy
  Rejnuš Oldřich 
  1. vyd
  Ostrava : KEY Publishing, 2008 . - 559 s
  ISBN 978-80-87071-87-8
  finančné trhy financie
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0110
  kniha

  kniha

 3. Finanční analýza a plánování / [aut.]Rolf Grünwald, Jaroslava Holečková
  Holečková Jaroslava  Grünwald Rolf
  1. vyd
  Praha : Ekopress, 2007 . - 318 s
  ISBN 978-80-86929-26-2
  financie analýza aspektovo-orientovaná plánovanie plánovanie finančné analýza finančná
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 4. Asset Guide
  Svoboda Martin  Heussinger Werner H. Röhl Christian W.
  Brno : Computer Press, 2006 . - 372 s
  ISBN 80-251-1284-5
  financie kapitál burzové indexy cenné papiere investovanie
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  Asset Guide

  kniha

 5. Tvorba programov a projektov : Teoretické otázky a praktická realizácia projektového cyklu v Európskej únii
  Ivaničková Alžbeta 
  1. vyd
  Bratislava : Ekonóm, 2006 . - 232 s
  ISBN 80-225-2069-1
  tvorba projektov financie Európska únia
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 6. Finančno-ekonomické aspekty ochrany životného prostredia
  Romančíková Eva 
  Bratislava : ECO INSTRUMENT, 2004 . - 270 s
  ISBN 80-967771-1-4
  životné prostredie financie
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF8110
  R0001
  kniha

  kniha

 7. Finanční modely
  Zmeškal Zdeněk 
  2. vyd
  Praha : Ekopress, 2004 . - 236 s
  ISBN 80-86119-87-4
  matematické modelovanie financie
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 8. Finanční matematika pro každého
  Radová Jarmila  Dvořák Petr
  4.roz.vyd.
  Praha : Grada Publishing, 2003 . - 259 s
  ISBN 80-247-0473-0
  matematika finančná financie matematika
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FCHPT0001
  R0001
  kniha

  kniha

 9. Medzinárodné podnikanie
  Baláž Peter 
  Bratislava : Sprint, 2001 . - 591 s
  ISBN 80-88848-68-7
  Podnikanie medzinárodné financie integrácia Internacionalizácia globalizácia
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1100
  kniha

  kniha

 10. Makroekonómia 2 : Peniaze a monetárne teórie
  Gonda Vladimír 
  1.
  Bratislava : Iura Edition, 2000 . - 147 s
  ISBN 80-88715-63-6
  politika menová Teórie monetárne financie makroekonómia
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha