Výsledky vyhľadávania

 1. Galéria
  Pilchová Ivana ; A  Baláž Jozef (škol.) ; A4140
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2014
  FAR ; Dátum obhajoby : 12.06.2014 ; Študijný program : 149
  architektúra a urbanizmus Architecture and Urban Design culture gallery galéria človek kultúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83449
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Nástroje na prevenciu ľudských chýb v jadrovej elektrárni
  Anguš Vladislav ; J  Červeňan Andrej (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management prevencia chyba človek
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74137
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF1000
  kniha

  kniha

 3. Napodobnenie ľudského hráča v spoločenskej hre
  Burger Roman ; I200  Tvarožek Jozef (škol.) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2011 . - 56 s
  relationship game hra človek inteligencia interakcia učenie intelligence learning interaction informatika Informatics
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56795
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 4. Antropogénne ovplyvňovanie hydrosféry
  Sočuvka Valentín  Horanová Ľubomíra (škol.) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering voda človek water
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76319
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Grafické používateľské rozhrania v 3D priestore
  Čerman Matúš ; I  Kapec Peter (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2010
  informatika Informatics interakcia človek interface interaction
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46456
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha