Výsledky vyhľadávania

 1. Inovativní přístup k metrologické kontrole vah s neautomatickou činností / aut. Ivan Fiťka, Jan Rybář, Jozef Bábics, Anton Frič, Patrik Grosinger
  Fiťka Ivan ; 020020  Rybář Jan ; 020020 Bábics Jozef ; 020070 Frič Anton ; 020020 Grosinger Patrik ; 020010
  Jemná mechanika a optika : . Roč. 66, č. 3 (2021), s. 70 - 75
  inovace metrologická kontrola váha s neautomatickou činností robotické pracoviště rozpoznávání znaků vyhodnocení měření inovácia váha s neautomatickou činnosťou robotické pracovisko rozpoznávanie znakov vyhodnotenie merania innovation metrological control non-automatic scales robotic workplace character recognition measurement evaluation
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Aplikácia tepelne-aktívnych panelov v budovách s využitím OZE
  Kalús Daniel ; 010290  Kubica Matej ; 010290
  Vykurovanie 2020 : . CD-ROM, s. 229-233
  inovácia vykurovanie TABS
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Inovácia produktového radu a jej propagačná podpora v priemyselnom podniku / aut. Dagmar Babčanová, Tomáš Rudnický, Jana Samáková, Jana Mesárošová, Henrieta Hrablik Chovanová
  Babčanová Dagmar ; 064000  Rudnický Tomáš Samáková Jana ; 064000 Mesárošová Jana ; 064000 Hrablik Chovanová Henrieta ; 064000
  Zborník vedeckých príspevkov projektu Vega (1/0245/17) : . S. 167-180
  inovácia produktový rad propagačná podpora
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (1) - článok
  článok

  článok

 4. Inovácia a tvorivosť SR v rámci EÚ.Innovation and Creativity SR in EU
  Potančok Milan ; R2020 
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 9, č. 4 (2013), s.230-235
  inovácia tvorivosť
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Zdrojový kód slovenského remesla : Doprovodná výstava medzinárodného festivalu súčasného designu Dizajnvíkend bratislava (19.-23.-.2012)
  Lipková Michala ; A9190 
  Prostor . roč.19, č.4 (2012), s.60-61
  dizajn remeslo tradícia inovácia
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. Inovatívne metódy hygienického spracovania kalu
  Mahríková Ivana ; V280 
  Městské vody - Urban water 2012 : . s.227-233
  čistiarenský kal innovation inovácia sludge disposal spracovanie treatment plant
  článok zo zborníka
  BEC - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 7. Zvýšenie inovačnej schopnosti podnikov prostredníctvom spolupráce s univerzitami
  Černá Jana  Vicenová Eva Čambál Miloš ; M4000
  Spolupráca univerzít a podnikov [elektronický zdroj] : . s.23-28,[CD-ROM]
  konkurencieschopnosť inovácia podnik
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (1) - článok
  článok

  článok

 8. Inovatívny účel pre aristokratické sídla
  Vargová Kristína ; V181 
  Obnova kultúrneho dedičstva. : . s.114-116
  história history innovation inovácia priestor Space
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. PLM techniques in innovation management within distributed manufacturing systems
  Cigánik Michal ; J0070  Staňák Peter Kapustinec Ján ; J0010
  ELITECH´11 : . s.[3]
  PLM - Product Lifecycle Management DMS - Distributed Manufacturing System simulácia inovácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Analýza súčasného stavu zamerania sa organizácií pôsobiacich na Slovensku na vytvorenie a následné udržanie inovatívnej organizácie
  Stacho Zdenko ; M4000  Stachová Katarína
  Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2010 (MMK 2010) : . s.750-757
  inovácia
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok