Výsledky vyhľadávania

 1. Zhlukovanie pomocou karteziánskeho genetického programovania
  Anda Tomáš ; 070200  Loebl Jaroslav ; 070200 (škol.)
  2019
  FIIT ; Dátum obhajoby : 12.06.2019 ; Študijný odbor : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Študijný program : I-ISS2
  algoritmy prírodou inšpirované počítanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145444
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 2. Nature inspired clustering
  Abelovský Gergely ; 070200  Bou Ezzeddine Anna ; 070200 (škol.)
  2019
  FIIT ; Dátum obhajoby : 12.06.2019 ; Študijný odbor : 9.2.5. softvérové inžinierstvo, 9.2.8. umelá inteligencia ; Študijný program : I-ISS2
  prírodou inšpirované počítanie algoritmy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145521
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 3. Dom kvality (QFD) – Zostavenie algoritmu pre transformáciu požiadaviek zákazníka
  Ohrablo Lukáš  Fidler Branislav (škol.) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises algoritmy riadenie kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85344
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Optimalizácia trajektórie mobilného robota pomocou evolučných výpočtov
  Hunča Tomáš  Kľúčik Marian (škol.) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011
  FEI ; . - 99 s
  robotika robotics genetické algoritmy plánovanie prekážky algoritmy evolučné výpočty automatizácia mobilné roboty
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72851
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 5. Navrh riadiaceho systému vzduchotechniky : Diplomová práca
  Zuzula Rastislav  Michaľčonok German (škol.) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2011
  MTF ; . - 97 s., CD-ROM
  control system algoritmy riadiaci systém aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle Applied Informatics and Automation in Industry
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75011
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Štúdia možnosti realizácie rýchleho dekodéra turbokódu
  Turiak František ; E  Farkaš Peter (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 52 s
  Telekomunikácie Telecommunications dekodéry algoritmy stopovacie kritéria
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71755
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 7. Útoky postrannými kanálmi s vyvolaním chyby v algoritme
  Prídavok Martin ; E  Vojvoda Milan (škol.) ; E050
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 33 s príl.
  Aplikovaná informatika postranné kanále chyby algoritmy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61354
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 8. Vyhodnotenie vybraných algoritmov prioritizácie paketov v sieťach s podporou QoS
  Balogh Tomáš ; E070  Medvecký Martin (škol.) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009 . - 84 s
  Telekomunikácie algoritmy paketové siete
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 9. Návrh algoritmov a príprava univerzálného modulu na spracovanie analógového signálu CPLD zariadenia
  Košč Igor  Donoval Martin (škol.) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009
  FEI ; . - 44 s príl.
  elektronika Mikroelektronika algoritmy analógové signály CPLDs
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 10. Vyhodnotenie vybraných algoritmov obsluhy radov v systémoch s podporou QoS
  Medvecký Martin (škol.) ; E070  Čunderlík Peter ; E
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009 . - 113 s
  Telekomunikácie algoritmy paketové siete
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha