Výsledky vyhľadávania

 1. Movie Recommendation Based on Graph Traversal Algorithms
  Demovič Ľuboš ; I200  Fritscher Eduard ; I200 Kříž Jakub ; I200 Kuzmík Ondrej ; I Proksa Ondrej ; I200 Vandlíková Diana ; I200 Zeleník Dušan ; 070200 Bieliková Mária ; 070200
  DEXA 2013, 24th International Workshop on Database and Expert Systems Applications, 26-29 August 2013 Prague, Czech Republic . s.152-156
  odporúčanie graf algoritmy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Motion planning algorithms for general closed-chain mechanisms. Algoritmy plánovania pohybu všeobecných mechanizmov s uzavretým reťazcom
  Bezák Pavol ; M6000  Iringová Miriam ; M6000 Kebísek Michal ; M6000 Urcikán Marián
  CO-MAT-TECH 2006. 14. medzinárodná vedecká konerencia (Trnava, 19.-20.10.2006) . s.100-102
  algoritmy pohyb
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Application algorithms for calculating production continuous time. Aplikovanie algoritmov pre výpočet priebežných časov výroby
  Iringová Miriam ; M6000  Bezák Pavol ; M6000
  CO-MAT-TECH 2006. 14. medzinárodná vedecká konerencia (Trnava, 19.-20.10.2006) . s.436-441
  algoritmy výroba
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. The use of genetic algorithms in classic generation of the face. Použitie genetických algoritmov pri klasickom generovaní tváre
  Horváth Anton ; M180  Schreiber Peter ; M6000
  CO-MAT-TECH 2006. 14. medzinárodná vedecká konerencia (Trnava, 19.-20.10.2006) . s.362-367
  algoritmy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Algoritmy redukcie kandidátov na pilotné uzly. Reduction algorithms of pilot bus candidates
  Rakovský Martin ; M180  Mudrončík Dušan ; M6000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 17 (2004), s.143-148
  algoritmy uzly pilotné
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Možnosti využitia genetických algoritmov pri získavaní údajov z rozsiahlych databáz. The utilization possibility of genetic Algorithms at the knowledge discovery in large databases
  Kebísek Michal ; M6000  Tanuška Pavol ; M6000
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 4, č. 3 [cit. 2004-08-09 (2004)
  databáza algoritmy
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Ovplyvňovanie chovania genetických algoritmov vstupnými parametrami
  Schreiber Peter ; M6000  Moravčík Oliver ; M6000 Važan Pavel ; M6000
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 3, č. 2 [cit. 2003-10-07 (2003)
  algoritmy
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Problematika spracovania bitmapových obrazov
  Stúpalová Hana ; M6000 
  Akademická Dubnica : . s.124-129
  algoritmy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok