Výsledky vyhľadávania

 1. Návrh systému rozvoja tvorivého potenciálu zamestnancov = System proposal of staff creative potential development : Doktorandská dizertačná práca
  Lenhardtová Zuzana ; M4000  Horňák František (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009 . - 148 s príl (autoreferát)
  tvorivý potenciál zamestnancov vzdelávanie zamestnancov tvorivosť
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Metodika prípravy ľudských zdrojov v oblasti environmentálne orientovaného krízového manažmentu = Methodology of human resources preparation in the sphere of environmentally oriented crisis management : Dokotorandská dizertačná práca
  Bednárik Jaroslav ; M190  Sakál Peter (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008 . - 183 s autoreferát
  krízový manažment environmentálne manažérstvo vzdelávanie zamestnancov
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha