Výsledky vyhľadávania

 1. Postoj organizácií pôsobiacich vo verejnom a v súkromnom sektore k vzdelávaniu a k inovovaniu
  Stachová Katarína  Stacho Zdenko ; M4000
  Aktuálne trendy v manažmente verejnej správy : . s.355-364
  vzdelávanie zamestnancov
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 2. Vzdelávanie a výcvik zamestnancov k etickému správaniu
  Černá Ľubica ; M4000  Bestvinová Viera ; M4000
  Nové trendy v manažérstve kvality [elektronický zdroj] : . s.58-63
  vzdelávanie zamestnancov
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov. Education and Development of Employees
  Bednárik Jaroslav ; M190 
  Nové trendy v marketingu : . s.20-21
  vzdelávanie zamestnancov jazyková príprava
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Vzdelávanie zamestnancov prostredníctvom rešpektovania učebných štýlov. Employees education by way of training style authority
  Arendášová Alexandra ; M190  Lenhardtová Zuzana ; M4000
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 8, č. 8 (2008)
  učebné štýly aktivita tréningová vzdelávanie zamestnancov
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Vzdelávejte lidi efektivně
  Gyurák Babeľová Zdenka ; M4000 
  Moderní řízení . Č. 12 (2008), s.42-43
  vzdelávanie zamestnancov
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. Vzdelávanie zamestnancov ako forma motivácie
  Pašeková Karin ; R2020 
  Moderné prístupy k manažmentu podniku : . s.500-505
  vzdelávanie zamestnancov metódy vzdelávania education of employee methods of education
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Profitujú podniky zo vzdelávania svojich zamestnancov?
  Gyurák Babeľová Zdenka ; M4000 
  Fórum Manažéra . Vol. 2, č. 1 (2006), s.23-25
  podnik vzdelávanie zamestnancov
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Vzdelávanie zamestnancov v podnikovom manažmente. Employee education in enterprise management
  Drahňovský Juraj ; M4000  Rybanský Rudolf ; M4000 Ščasnovič Radovan
  Trendy v systémoch riadenia podnikov . s.CD
  podnikový manažment vzdelávanie zamestnancov
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok