Výsledky vyhľadávania

 1. Pokročilé prístupy v meraní doby života pozitrónov v radiačne namáhanýh materiáloch : dát. obhaj. 11.7.2013, č. ved. odb. 5-2-48
  Petriska Martin ; E060  Slugeň Vladimír (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 91 s AUTOREF. 2013, 37 s.
  Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering spektroskopia digitalizácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63937
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 2. Positron Annihilation Study of Advanced Nuclear Reactor Materials = Štúdium pokročilých materiálov jadrových reaktorov s dôrazom na využitie pozitrónovej anihilačnej spektroskopie : Č.ved.odb. 5.2.11, Dát. obhajoby 15.12.2008
  Kršjak Vladimír  Slugeň Vladimír (škol.) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008
  FEI ; . - 122 s
  Elektroenergetika radiačné poškodenie povrchové poškodenie jadrové reaktory spektroskopia
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 3. Aplikácia EELS spektroskopie na analýzu ultratenkých vrstiev CNx a BNx pripravených metódou IBAD : Dizertačná práca
  Dománková Mária ; M1000  Hrivňáková Dáša (škol.) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 1999 . - 138 s
  spektroskopia Elektróny pomalé Vrstvy fyzikálne
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Štúdium magnetickej mikroštruktúry pomocou Mössbauerovej spektroskopie : Kand.diz.práca : V.odb. 11-22-9 : Obh. 06.12.1988 / [aut.] Lipka,Jozef, Doc.Ing.CSc
  Lipka Jozef ; E060 
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1986 . - 165 s : príl
  akustika spektroskopia
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha