Výsledky vyhľadávania

 1. Geodetické zameranie - Kalvária na Hornej Rovni
  Marčiš Marián ; 010140  Trhan Ondrej ; 010140
  Sakrálne pamiatky v krajine : . S. 86-89
  fotogrametria modelovanie kultúrna pamiatka
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Geodetické zameranie - Fotogrametria kaplnky sv. Jána Nepomuckého v Banskej Belej
  Trhan Ondrej ; 010140 
  Sakrálne pamiatky v krajine : . S. 114-115
  fotogrametria kultúrna pamiatka modelovanie
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 3. Geodetické zameranie - Fotogrametrická dokumentácia kaplnky sv. Jáne Nepomuckého vo Svätom Antone
  Trhan Ondrej ; 010140 
  Sakrálne pamiatky v krajine : . S. 124-126
  fotogrametria modelovanie kultúrna pamiatka
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Prehľad meračských technológií pre dokumentovanie pamiatok a urbanizmu
  Fraštia Marek ; 010140 
  Sakrálne pamiatky v krajine : . S. 62-67
  meračská dokumentácia pamiatok
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Sakrálna architektúra v krajinnom prostredí Banskej Štiavnice. Kontext a ciele výskumu. / aut. Katarína Vošková
  Vošková Katarína ; A3130 
  Sakrálne pamiatky v krajine : . S. 10-11
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Kultúrnohistorické hodnoty sakrálnych pamiatok v krajine, ich identifikácia / aut. Magdaléna Kvasnicová
  Kvasnicová Magdaléna ; A3130 
  Sakrálne pamiatky v krajine : . S. 25-29
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. Dokumentácia historických architektonických objektov / aut. Katarína Vošková
  Vošková Katarína ; A3130 
  Sakrálne pamiatky v krajine : . S. 44-55
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Kalvária na Hornej Rovni / aut. Katarína Vošková, Marek Turošík
  Vošková Katarína ; A3130  Turošík Marek
  Sakrálne pamiatky v krajine : . S. 76-93
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 9. Fragment stredovekého presbytéria románskej trojloďovej baziliky (farský kostol) v Banskej Štiavnici / aut. Katarína Vošková
  Vošková Katarína ; A3130 
  Sakrálne pamiatky v krajine : . S. 106-109
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Kaplnka sv. Jána Nepomuckého vo Svätom Antone / aut. Katarína Kalmová, Katarína Vošková
  Kalmová Katarína  Vošková Katarína ; A3130
  Sakrálne pamiatky v krajine : . S. 116-129
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok