Výsledky vyhľadávania

 1. Geodetické zameranie - Kalvária na Hornej Rovni
  Marčiš Marián ; 010140  Trhan Ondrej ; 010140
  Sakrálne pamiatky v krajine : . S. 86-89
  fotogrametria modelovanie kultúrna pamiatka
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Geodetické zameranie - Fotogrametrická dokumentácia kaplnky sv. Jáne Nepomuckého vo Svätom Antone
  Trhan Ondrej ; 010140 
  Sakrálne pamiatky v krajine : . S. 124-126
  fotogrametria modelovanie kultúrna pamiatka
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 3. Geodetické zameranie - Fotogrametria kaplnky sv. Jána Nepomuckého v Banskej Belej
  Trhan Ondrej ; 010140 
  Sakrálne pamiatky v krajine : . S. 114-115
  fotogrametria kultúrna pamiatka modelovanie
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Sakrálna architektúra v krajinnom prostredí Banskej Štiavnice. Kontext a ciele výskumu. / aut. Katarína Vošková
  Vošková Katarína ; A3130 
  Sakrálne pamiatky v krajine : . S. 10-11
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Dokumentácia historických architektonických objektov / aut. Katarína Vošková
  Vošková Katarína ; A3130 
  Sakrálne pamiatky v krajine : . S. 44-55
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Fragment stredovekého presbytéria románskej trojloďovej baziliky (farský kostol) v Banskej Štiavnici / aut. Katarína Vošková
  Vošková Katarína ; A3130 
  Sakrálne pamiatky v krajine : . S. 106-109
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. Kaplnka sv. Jána Nepomuckého v Banskej Belej / aut. Dominika Nazarejová, Katarína Vošková
  Nazarejová Dominika  Vošková Katarína ; A3130
  Sakrálne pamiatky v krajine : . S. 110-115
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Kaplnka sv. Jána Nepomuckého pri Kostole sv. Kataríny v Banskej Štiavnici / aut. Katarína Vošková
  Vošková Katarína ; A3130 
  Sakrálne pamiatky v krajine : . S. 130-135
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 9. Kamenná socha sv. Jána Nepomuckého na kamennom podstavci na ulici A. Pécha v Banskej Štiavnici / aut. Dominika Nazarejová, Katarína Vošková
  Nazarejová Dominika  Vošková Katarína ; A3130
  Sakrálne pamiatky v krajine : . S. 148-153
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Cintorínska kaplnka pri Piargskej bráne v Banskej Štiavnici / aut. Katarína Vošková
  Vošková Katarína ; A3130 
  Sakrálne pamiatky v krajine : . S. 94-99
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok