Výsledky vyhľadávania

 1. Technické pamiatky v urbanistickom kontexte pamiatkovej zóny ,,Centrálna mestská oblasť Bratislava" Technical historic in urban context of monument zone of ,,Central Zone of the Town of Bratislava"
  Gregorová Jana ; A2120 
  Stopy priemyselného dedičstva na Slovensku. Vestiges of Industrial heritage in Slovakia . s.142-147
  pamiatková zóna Národná kultúrna pamiatka
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Kultúrno-historické hodnoty architektonických objektov, ich charakter a interpretácia
  Gregor Pavel ; A3130 
  Metodológia obnovy architektonického dedičstva : . s.17-22
  článok zo zborníka
  AEF - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok