Výsledky vyhľadávania

 1. Analysis of influence kinematic inaccuracy of spiroidal gear in machine aggregate.
  Oravcová Jarmila ; M2000 
  CO-MAT-TECH 2006. 14. medzinárodná vedecká konerencia (Trnava, 19.-20.10.2006) . s.939-942
  kinematika spiroidné prevody
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 2. Spiroid gears and theirs kinematic inaccuracies
  Oravcová Jarmila ; M2000 
  CO-MAT-TECH 2005 : . s.878-881
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (3) - článok
  článok

  článok

 3. Rezonančné vlastnosti remeňa pohonového systému. Resonant properties of moving belt in drive system
  Naď Milan ; M2000  Ďuriš Rastislav ; M2000
  Akademická Dubnica 2001 : . s.77-80
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (2) - článok
  článok

  článok

 4. Problematika modelovania strojových agregátov. Simulačné experimenty
  Mudrik Jozef ; M200  Michaľčonok German ; M6000
  Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave : . s.111-117
  modelovanie agregáty strojové
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Tlmiace vlastnosti elektropohonu v pružných elektromechanických sústavách
  Mudrik Jozef ; M200  Abramov Aleksandr Ivanovič Naď Milan ; M2000
  Dynamika strojových agregátov. Dynamics of machine aggregates : . s.86-91
  elektrický pohon
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Electric Drive as a Damper in Elastic Electromechanical Systems
  Mudrik Jozef ; M200  Naď Milan ; M2000
  Dynamics of Mechanical Aggregates 98 . s.86-91
  článok zo zborníka
  článok

  článok