Výsledky vyhľadávania

 1. Urbánny kontext bratislavského nábrežia
  Bašová Silvia ; A6160 
  Urbanizmus a územní rozvoj . roč.16, č.6 (2013), s.29-32 s
  promenáda zachovanie charakteru mesta
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. Vybrané problémy z pripravovanej stavebnej obnovy Kostola sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tribečom. Selected Issues of the Forthcoming Building restoration of St. George´s Church in Kostoľany pod Tribečom
  Gregorová Jana ; A2120 
  Monumentorum tutela 21. Ochrana pamiatok 21 . s.221-234
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 3. Patrocínium sv. Gála v stredovekej architektúre na Slovensku
  Kvasnicová Magdaléna ; A3130 
  Studia Archaeologica Slovaca Mediaevalia VI : . s.53-82
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Archeologický park Mikulčice - Kopčany : Architektonicko-urbanistická štúdia
  Pauliny Pavol ; 053130 
  Projekt . roč.49, č.5-6 (2007), s.16-21
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. Prototyp Božieho domu na zemi
  Bencová Jarmila ; A3130 
  Studia Archaeologica Slovaca Mediaevalia V. : . s.163-176
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Duch v krajine - vnímanie/uznanie/tvorenie
  Polomová Beata ; A3130 
  Krajina Človek Kultúra 2001 : . s.34-37
  genius loci
  článok zo zborníka
  AFB - Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok