Výsledky vyhľadávania

 1. Modelovanie vplyvu vetra na komplex budov Panorama City Bratislava
  Antal Roland ; 010250  Jendželovský Norbert ; 010250
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . CD-ROM, [8] s.
  zaťaženie vetrom vplyv vetra súčiniteľ tlaku a vzduchu ANSYS Fluent ANSYS CFX Panorama City
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Korózia výstuže v betóne a jej vplyv na súdržnosť
  Hollý Ivan ; V110  Gajdošová Katarína ; V110 Sonnenschein Róbert ; V110
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . CD-ROM, [4] s.
  betón CFRP výstuž korózia ocele súdržnosť experimentálna analýza concrete reinforcement reinforcement corrosion bond experimental analysis
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Vplyv zemetrasenia na valcové nádrže
  Jendželovský Norbert ; 010250  Baláž Ľubomír ; 010250
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . CD-ROM, [6] s.
  nádrže valcové seizmické zaťaženie metóda konečných prvkov vnútorné sily deformácie zemetrasenie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Vplyv seizmického zaťaženia na návrh dilatačnej škáry priľahlých objektov
  Drienovská Jana ; 010250  Jendželovský Norbert ; 010250
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . CD-ROM, [4] s.
  seizmicita konštrukcií dilatačná škára spektrum odozvy horizontálne premiestnenia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Vplyv tvaru defektu na veľkosť napätí na nosníku
  Kováčiková Janka ; 010250  Ivánková Oľga ; 010250 Drobný Dušan
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . CD-ROM, [7] s.
  metóda konečných prvkov defekt napätia drevo
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Nonlinear Probabilistic Analysis of the Failure Pressure of NPP Hermetic Cover
  Králik Juraj ; 010250  Králik Juraj ml. ; 054140 Klabník Maroš ; 010250 Grmanová Alžbeta ; 010250
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . CD-ROM, [16] s.
  elektrárne jadrové nuclear power plants hermetic cover nonlinearity fragility curve PSA RSM ANSYS
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Stable Paths in the Postbuckling of an Imperfect Plate Loaded in Compression
  Havran Jozef ; 010250  Psotný Martin ; 010250
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . CD-ROM, [6] s.
  počiatočné imperfekcie initial imperfections stability postbuckling stable paths Newton-Raphson iteration
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Experimentálne stanovenie tlakov na streche kocky
  Olekšáková Ivana ; 010250  Hubová Oľga ; 010250
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . CD-ROM, [5] s.
  MATLAB tlakové koeficienty tlakový skener izočiary tlakových koeficientov
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Vplyv prúdenia okolo voľných koncov objektu na externé súčinitele tlaku vetra
  Hubová Oľga ; 010250  Konečná Lenka ; 010250
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . CD-ROM, [5] s.
  veterný tunel steady wind flow mean wind velocity turbulent wind flow BLWT wind tunnel experimental measurements
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Návrh konštrukčného systému výškovej obytnej budovy na základe jej statickej a dynamickej analýzy
  Méri Dávid ; 010250  Ivánková Oľga ; 010250
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . CD-ROM, [4] s.
  statická a dynamická analýza zaťaženie vetrom seizmicita deformácie koeficienty ložnosti podložia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - skriptá
  článok

  článok