Výsledky vyhľadávania

 1. Výhrevňa - zdroj tepla účinného centralizovaného zásobovania teplom / aut. František Urban, Peter Muškát, Jozef Bereznai
  Urban František ; 020060  Muškát Peter ; 020060 Bereznai Jozef ; 020060
  Vykurovanie 2016 : . S. 121-124, CD ROM
  výhrevňa výroba tepla Heating plants
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Vplyv prevádzky palivového článku na jeho výkonové parametre / aut. Marek Patsch, Milan Malcho, Jozef Jandačka
  Patsch Marek  Malcho Milan Jandačka Jozef
  Vykurovanie 2016 : . S. 135-140
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Splyňovacie kotle a ich prevádzka v znížených prevádzkových výkonoch / aut. Štefan Papučík, Jozef Jandačka, Milan Malcho
  Papučík Štefan  Jandačka Jozef Malcho Milan
  Vykurovanie 2016 : . S. 73-76
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  článok

  článok

 4. Efektívne zisťovanie technického stavu ETICS s mikrobiologickým napadnutím
  Antošová Naďa ; 010270 
  Vykurovanie 2016 : . CD-ROM, s. 441-448
  zatepľovanie ETICS analýza
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Zdroj tepla pre novostavbu rodinného domu s využitím akumulácie slnečnej energie / aut. Peter Mlynár, Peter Muškát
  Mlynár Peter ; 020060  Muškát Peter ; 020060
  Vykurovanie 2016 : . S. 333-336, CD ROM
  tepelný akumulátor solárny kolektor thermal energy storage
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Analýza možností dosiahnuť nulovú potrebu energie v existujúcom bytovom dome / aut. Mária Budiaková
  Budiaková Mária ; 054140 
  Vykurovanie 2016 : . CD-ROM, S. 67-70
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Nové trendy pri aplikácii progresívnych systémov techniky prostredia
  Petráš Dušan ; 010290 
  Vykurovanie 2016 : . CD-ROM, s. 485-490
  sálavé vykurovanie sálavé chladenie termo aktívne stavebné systémy
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 8. Skúsenosti zo spracovania komunálneho odpadu na alternatívne palivo / aut. Ľudovít Kolláth, Ľubomír Šooš, Iveta Onderová, Juraj Ondruška, Viliam Čačko, Peter Biath
  Kolláth Ľudovít ; 020070  Šooš Ľubomír ; 020070 Onderová Iveta ; 020070 Ondruška Juraj ; 020070 Čačko Viliam ; 020070 Biath Peter ; 020070
  Vykurovanie 2016 : . S. 235-239, CD ROM
  environmetalistika výchova environmental education
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Skúsenosti z projektovania a realizácie výmenníkov tepla v geotermálnych systémoch v poľnohospodárstve
  Takács Ján ; 010290 
  Vykurovanie 2016 : . CD-ROM, s. 165-168
  geotermálna energia vykurovacie sústavy hospodárnosť využívania výmenník tepla
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Summer heat production of a transpired solar air Collector system / aut. B Bokor, László Kajtár
  Bokor B.  Kajtár László
  Vykurovanie 2016 : . S. 301-308
  článok zo zborníka
  (1) - monografia
  (1) - článok
  článok

  článok