Výsledky vyhľadávania

 1. Modeling of reinforcement corrosion in concrete
  Hollý Ivan ; 010110  Bilčík Juraj ; 010110
  Engineering mechanics 2016 : . S. 205-208
  concrete reinforcement corrosion bond numerical analysis betón výstuž korózia súdržnosť
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Evaluation of safety of models for assessment of the punching shear resistance of flat slabs without shear reinforcement
  Majtánová Lucia ; 010110  Hanzel Ján ; 010110 Halvoník Jaroslav ; 010110
  Engineering mechanics 2016 : . S. 361-364
  punching shear resistance flat slab safety reinforced concrete šmyková odolnosť v pretlačení bezprievlaková doska bezpečnosť železobetón
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Numerical analysis of the approach slab experiment for parametrical study
  Laco Kamil ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110
  Engineering mechanics 2016 : . S. 341-344
  approach slab transition zone non-linear time-step analysis bridge abutment embankment prechodová doska prechodová oblasť nelineárna časová analýza mostná opora zemný násyp
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Probabilistic Nonlinear Analysis of the Hermetic Circular Cover of Main Coolant Pump Failure Due to Extreme Pressure and Temperature
  Králik Juraj ; 010250 
  Engineering mechanics 2016 : . S. 309-312
  nuclear power plants reactor cover nonlinearity fragility curve PSA RSM ANSYS
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. The complex eigenvalue analysis of brake squeal using finite element method / aut. Miloš Musil, Andrea Suchal, Juraj Úradníček, Pavel Kraus
  Musil Miloš ; 020010  Suchal Andrea Úradníček Juraj ; 020070 Kraus Pavel ; 020010
  Engineering mechanics 2016 : . S. 406-409
  pískanie bŕzd dynamická nestabilita MKP - metóda konečných prvkov brake squeal
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Behaviour of box-girder under symmetrical action
  Baláž Ivan ; 010190  Koleková Yvonna ; 010250 Kováč Michal ; 010190 Živner Tomáš ; 010190
  Engineering mechanics 2016 : . S. 37-42
  nosníky tenkostenné steel box-girder buckling of stiffened flange buckling of web in shear shear lag
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Experimental analysis of slender HPC columns at the stability failure
  Benko Vladimír ; 010110  Gúcky Tomáš ; 010110 Kendický Peter ; 010110 Čuhák Marek
  Engineering mechanics 2016 : . S. 57-60
  slender columns concrete stability failure experiment reliability štíhle stĺpy betón stabilitné zlyhanie experiment spoľahlivosť
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Wind Flow around an Atypical Building and Building Configurations
  Hubová Oľga ; 010250  Konečná Lenka ; 010250
  Engineering mechanics 2016 : . S. 225-228
  wind tunnel measurements intensity of turbulence steady wind flow wind pressure coefficient local angle of wind attack
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Behaviour of box-girder under antisymmetrical action
  Baláž Ivan ; 010190  Koleková Yvonna ; 010250 Kováč Michal ; 010190 Živner Tomáš ; 010190
  Engineering mechanics 2016 : . S. 43-48
  nosníky tenkostenné steel box-girder torsion distortion analogies
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Influence of wall flexibility of liquid storage tanks on hydrodynamic pressures induced during seismic activity / aut. Miloš Musil, Martin Sivý
  Musil Miloš ; 020010  Sivý Martin ; 020010
  Engineering mechanics 2016 : . S. 402-405
  circular liquid kvapalina hydrodynamické tlaky hydrodynamic pressures
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok