Výsledky vyhľadávania

 1. Voltampérometrické stanovenie makrolidových antibiotík v odpadových vodách / aut. Monika Radičová, Kvetoslava Mladoniczká, Róbert Bodor, Miroslav Behúl, Marian Vojs, Robert Redhammer, Andrea Vojs Staňová
  Radičová Monika  Mladoniczká Kvetoslava Bodor Róbert Behúl Miroslav ; 033000 Vojs Marian ; 033000 Redhammer Robert ; 033000 Vojs Staňová Andrea
  Zborník abstraktov zo XIV. medzinárodnej konferencie "Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi" ACP 2016, Bratislava, 3.-6.5.2016 . S. 171-172
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 2. Viacrozmerné dáta v analytickej chémii / aut. Pavel Májek
  Májek Pavel ; 041000 
  Zborník abstraktov zo XIV. medzinárodnej konferencie "Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi" ACP 2016, Bratislava, 3.-6.5.2016 . USB kľúč, s. 56-57
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 3. Voltammetric study of bromazepam and its simple determination in pharmaceuticals using boron-doped diamond electrodes / aut. Petr Samiec, Ľubomír Švorc, Zuzana Navrátilová
  Samiec Petr  Švorc Ľubomír ; 041000 Navrátilová Zuzana
  Zborník abstraktov zo XIV. medzinárodnej konferencie "Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi" ACP 2016, Bratislava, 3.-6.5.2016 . USB kľúč, s. 80
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 4. Chiral separation of amino acids by HPLC using enantioselective sorbents / aut. Katarína Hroboňová
  Hroboňová Katarína ; 041000 
  Zborník abstraktov zo XIV. medzinárodnej konferencie "Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi" ACP 2016, Bratislava, 3.-6.5.2016 . USB kľúč, s. 32
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 5. Recovery study of selected pesticides in samples with alcohol content using dispersive liquid-liquid microextraction / aut. Mária Andraščíková, Svetlana Hrouzková
  Andraščíková Mária ; 041000  Hrouzková Svetlana ; 041000
  Zborník abstraktov zo XIV. medzinárodnej konferencie "Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi" ACP 2016, Bratislava, 3.-6.5.2016 . USB kľúč, s. 101
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 6. The detection of DNA damage by antihypertensive amlodipine on DNA-modified boron-doped diamond electrode / aut. Jana Svítková, Silvia Švikruhová, Ľubomír Švorc
  Svítková Jana ; 041000  Švikruhová Silvia Švorc Ľubomír ; 041000
  Zborník abstraktov zo XIV. medzinárodnej konferencie "Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi" ACP 2016, Bratislava, 3.-6.5.2016 . USB kľúč, s. 178-179
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 7. Environmentálne záťaže na Slovensku / aut. Miroslav Rusko, Alena Manová
  Rusko Miroslav ; 065200  Manová Alena ; 041000
  Zborník abstraktov zo XIV. medzinárodnej konferencie "Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi" ACP 2016, Bratislava, 3.-6.5.2016 . USB kľúč, s. 148-149
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 8. AAS determination of heavy metals in surface-water leaking out from mining dump / aut. Alena Manová, Miroslav Rusko
  Manová Alena ; 041000  Rusko Miroslav ; 065200
  Zborník abstraktov zo XIV. medzinárodnej konferencie "Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi" ACP 2016, Bratislava, 3.-6.5.2016 . USB kľúč, s. 146-147
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 9. Glykánové a lektínové biosenzory a biočipy v diagnostike rôznych ochorení / aut. Tomáš Bertók, Alena Holazová, Lenka Lorencová, Štefan Belický, András Hushegyi, Ľudmila Kluková, Dominika Pihíková, Erika Došeková, Peter Kasák, Ján Tkáč
  Bertók Tomáš  Holazová Alena Lorencová Lenka Belický Štefan Hushegyi András Kluková Ľudmila ; 044000 Pihíková Dominika Došeková Erika Kasák Peter Tkáč Ján
  Zborník abstraktov zo XIV. medzinárodnej konferencie "Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi" ACP 2016, Bratislava, 3.-6.5.2016 . USB kľúč, s. 10-11
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 10. Surface plasmon resonance and microarray approaches to analyze interactions of prostate-specific antigen with lectins / aut. Pavel Damborský, Martina Zámorová, Jaroslav Katrlík
  Damborský Pavel  Zámorová Martina Katrlík Jaroslav
  Zborník abstraktov zo XIV. medzinárodnej konferencie "Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi" ACP 2016, Bratislava, 3.-6.5.2016 . S. 127-128
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok