Výsledky vyhľadávania

 1. Percepcia suburbanizačného procesu v pohraničnom regióne Bratislavy a jeho potenciál / aut. Michal Czafík, Zuzana Tóthová
  Czafík Michal ; 051110  Tóthová Zuzana ; 051110
  Czech Journal of Civil Engineering . Vol. 2, iss. 1 (2016), online, s. 27-35
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (1) - monografia
  (2) - článok
  článok

  článok

 2. Sídla ležiace v zázemí miest v čase a priestore / aut. Alžbeta Sopirová
  Sopirová Alžbeta ; 056160 
  Czech Journal of Civil Engineering . Vol. 2, iss. 1 (2016), online, s. 95-101
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (1) - dizertačná práca
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Verification of the method for assessing the severity of the condition ETICS with biocorrosion
  Antošová Naďa ; 010270  Petro Marek ; 010270
  Czech Journal of Civil Engineering . Vol. 2, iss. 1 (2016), online, s. 7-13
  zatepľovanie biocorrosion insulation ETICS diagnostics
  http://www.scientificjournals.eu/magazine/2016/CJCE_2016_01.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. Verification of selection methodology for ETICS remediation measures
  Petro Marek ; 010270  Antošová Naďa ; 010270
  Czech Journal of Civil Engineering . Vol. 2, iss. 1 (2016), online, s. 83-89
  zatepľovanie ETICS repair
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Dopad realizácie betónovej konštrukcie na životné prostredie
  Prokopčáková Katarína ; 010270  Ledererová Miriam ; 010260
  Czech Journal of Civil Engineering . Vol. 2, iss. 1 (2016), online, s. 90-94
  životné prostredie betonáž stavebné stroje
  http://www.scientificjournals.eu/magazine/2016/CJCE_2016_01.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. Impulzy pre príťažlivé póly stretnutia / aut. Silvia Bašová
  Bašová Silvia ; 056160 
  Czech Journal of Civil Engineering . Vol. 2, iss. 1 (2016), online, s. 14-19
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 7. Metódy prístupu pri navrhovaní nových verejných priestorov vo vidieckych sídlach - prípadová štúdia Bernolákovo / aut. Lucia Štefancová
  Štefancová Lucia ; 056160 
  Czech Journal of Civil Engineering . Vol. 2, iss. 1 (2016), online, s. 108-114
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (2) - článok
  článok

  článok

 8. Characteristic of Siphonic Roof Drainage System - Principles and Design Conditions
  Jágerská Lenka ; 010290  Peráčková Jana ; 010290
  Czech Journal of Civil Engineering . Vol. 2, iss. 1 (2016), online, s. 50-55
  siphonic roof drainage system design conditions
  http://www.scientificjournals.eu/magazine/2016/CJCE_2016_01.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 9. Tvorba a vizualizácia 3D mapy priemyselného závodu
  Ježko Ján ; 010140 
  Czech Journal of Civil Engineering . Vol. 2, iss. 1 (2016), online, s. 56-63
  digitálna mapa programové prostriedky pre tvorbu grafiky tvorba 3D modelu
  http://scientificjournals.eu/magazine/2016/CJCE_2016_01.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 10. Influence of Glass Fibres to Volume Changes in Cement Composites
  Gregorová Valéria ; 010260  Štefunková Zuzana ; 010260
  Czech Journal of Civil Engineering . Vol. 2, iss. 1 (2016), online, s. 38-43
  shrinkage alkali resistant glass fibre Cem-FIL
  http://www.scientificjournals.eu/magazine/2016/CJCE_2016_01.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok