Výsledky vyhľadávania

 1. Bender elements as a tool for measurement of small strain stiffness of soil: test on dry and saturated sand samples in triaxial conditions
  Panuška Jakub ; 010150  Hudacsek Péter
  Inžinierska geológia 2016 : . CD-ROM, [11] s.
  bender elements maximum shear modulus mean effective stress
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Metódy geotechnického monitoringu mostných konštrukcií a ich podloží na rýchlostnej ceste R1 Nitra, západ – Tekovské Nemce
  Janták Viktor  Mušec Peter ; 010150
  Inžinierska geológia 2016 : . CD-ROM, [8] s.
  geotechnický monitoring sadanie geotechnika deformácia podložia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Vplyv výstavby halových komplexov v Nitre na správanie podložia
  Súľovská Monika ; 010150  Turček Peter ; 010150
  Inžinierska geológia 2016 : . CD-ROM, [7] s.
  deformačné charakteristiky zemín sadnutie konsolidácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Spomienka na život a dielo docenta Nemčoka pri príležitosti nedožitých 90-tich rokov
  Baliak František  Brček Martin ; 010150
  Inžinierska geológia 2016 : . CD-ROM, [10] s.
  inžinierska geológia zosuvy geologický prieskum
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Teplotné cykly ako potenciálny faktor (plazivých) svahových pohybov
  Vlčko Ján  Greif Vladimír Brček Martin ; 010150
  Inžinierska geológia 2016 : . CD-ROM, [1] s.
  teplotné cykly metódy modelovania plazivé svahové pohyby
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 6. Nepriama identifikácia a význam štruktúry pórov hornín využívaných na Slovensku v stavebníctve
  Ondrášik Martin ; 010150  Kopecký Miloslav ; 010150 Brček Martin ; 010150
  Inžinierska geológia 2016 : . CD-ROM, [6] s.
  inžinierska geológia pórovitosť skalné horniny štruktúra horninových pórov
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. The Impact of Input Parameters for Calculation of a Pile Foundation Using The Cavity Expansion Theory
  Stacho Jakub ; 010150 
  Inžinierska geológia 2016 : . CD-ROM, s. 269-279
  piles pile foundation CFA piles design of piles displacement piles
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Vplyv kvality prieskumu na výsledné stavebné dielo
  Turček Peter ; 010150 
  Inžinierska geológia 2016 : . CD-ROM, [8] s.
  geotechnický prieskum rozsah prieskumu laboratórne skúšky zemín poľné skúšky kvalita
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Európska normalizácia v geotechnike
  Frankovská Jana ; 010150 
  Inžinierska geológia 2016 : . CD-ROM, [8] s.
  prieskum horninového prostredia návrh geotechnickej konštrukcie zemné práce normalizácia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Perspektíva autorizácie inžinierskych geológov a geotechnikov na európskej úrovni
  Frankovská Jana ; 010150  Zajacová Jana ; 010350
  Inžinierska geológia 2016 : . CD-ROM, [9] s.
  horninové prostredie autorizácia geoinžinierov inžinierska geológia geotechnika
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok