Výsledky vyhľadávania

 1. Moving toward a more realistic material model of a ductile material with failure mode transition
  Écsi Ladislav ; J0010  Élesztös Pavel ; J0010
  Materialwissenschaft und Werkstofftechnik . Vol. 43, No. 5 (2012), s.379-387
  thermal-structural analysis
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Numerická a experimentálna analýza deformačného a napäťového stavu zváraných spojov
  Élesztös Pavel ; J220  Voštiar Vladimír ; J220 Mráz Ľuboš
  Acta Mechanica Slovaca . Roč. 10, č. 1 (2006), s.101-108
  simulácia zvárania experimental analysis welding simulation
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Experimental tests on the body of a polyethylene reactor
  Élesztös Pavel ; J220  Écsi Ladislav ; J220
  Maintenance Management 2005 : . s.77-86
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Stress test of spherical pressure-retaining vessels with hydrocarbon gases.
  Élesztös Pavel ; J220  Écsi Ladislav ; J220
  3rd YSESM: Third TC15-YOUTH IMEKO SYMPOSIUM On Experimental Solid Mechanics 2004 . nestr.
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok