Výsledky vyhľadávania

 1. Úprava vody zo studní v domácnosti
  Kriš Jozef 
  AQUA 2016 : . CD-ROM, s. 195-201
  studňa úprava vody filtrácia
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Monitoring of quantity and quality of surface water at the Slovakia
  Kriš Jozef 
  AQUA 2016 : . CD-ROM, s. 99-111
  water management surface water microbiological contamination
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 3. Vplyv zmeny využitia krajiny na dĺžku povrchového odtoku
  Macura Viliam ; 010160  Ivan Peter ; 010160
  AQUA 2016 : . CD-ROM, s. 217-225
  land consolidation dirt road surface runoff
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Modifikovaný zeolit - Klinopur - v úprave vody
  Barloková Danka ; 010280  Ilavský Ján ; 010280 Kapusta Ondrej ; 010280
  AQUA 2016 : . CD-ROM, s. 92-98
  úprava pitnej vody odstraňovanie železa a mangánu modifikovaný klinoptilolit kontaktná filtrácia
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Occurrence of antimony in water and its removal by coagulation
  Ilavský Ján ; 010280  Barloková Danka ; 010280 Kunštek Michal ; 010000
  AQUA 2016 : . CD-ROM, s. 125-134
  water treatment removal of antimony coagulation
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 6. Odstraňovanie antimónu z vodárenského zdroja Dúbrava
  Ilavský Ján ; 010280  Barloková Danka ; 010280 Munka Karol
  AQUA 2016 : . CD-ROM, s. 135-139
  úprava pitnej vody odstraňovanie antimónu sorpčné materiály
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 7. Removal of natural organic contaminants from water by coagulation
  Barloková Danka ; 010280  Ilavský Ján ; 010280 Kapusta Ondrej ; 010280
  AQUA 2016 : . CD-ROM, s. 158-164
  water treatment humic substances coagulation
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Problematika plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodných cestách
  Pavlíková Anna ; 010170  Možiešik Ľudovít ; 010170
  AQUA 2016 : . CD-ROM, s. 154-157
  vodné dielo plavebná bezpečnosť AGN
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 9. Metodika kalibrácie hladinového režimu v prostredí HEC-RAS
  Palkovičová Andrea ; 010170  Hrivnák Martin ; 010000 Orfánus Martin ; 010170
  AQUA 2016 : . CD-ROM, s. 87-91
  HEC-RAS kalibrácia
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Matematické modelovanie hydraulických javov v oblasti Vodného diela Kolárovo
  Orfánus Martin ; 010170  Šulek Peter ; 010170 Možiešik Ľudovít ; 010170 Pavlíková Anna ; 010170
  AQUA 2016 : . CD-ROM, s. 74-78
  Vodné dielo Kolárovo matematické modelovanie
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok