Výsledky vyhľadávania

 1. Influence of cavity and vents dimensions in a ventilated double-skin BiPV facade with/without phase change material on overall thermal performance - simulation study
  Čurpek Jakub ; 010180 
  Juniorstav 2017 : . USB kľúč, [8] s.
  double-skin façade photovoltaic phase change material ventilation
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. GNSS phase multipath effect in single reflector environment
  Špánik Peter ; 010130 
  Juniorstav 2017 : . USB kľúč, [10] s.
  phase multipath effect single reflector double differenced phase residuals
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Tvorba priestorových vektorových modelov budov z dát získaných pomocou UAV fotogrametrie
  Trhan Ondrej ; 010140 
  Juniorstav 2017 : . USB kľúč, [11] s.
  UAV fotogrametria DMT rekonštrukcia budov priestorový model
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Posúdenie plavebnej bezpečnosti pomocou 2D matematického modelovania: drsnosť ako kalibračný parameter
  Pavlíková Anna ; 010170 
  Juniorstav 2017 : . USB kľúč, [8] s.
  matematické modelovanie plavebná bezpečnosť kalibrácia Manningov súčiniteľ drsnosti Vodné dielo Kolárovo
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. MVE Tekov - kritériá filtračnej stability pre štrkovité zeminy
  Škvarka Juraj ; 010150 
  Juniorstav 2017 : . USB kľúč, [8] s.
  filtračná stabilita podložie vnútorná sufózia filtračná rýchlosť koeficient filtrácie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Vplyv rotácie platformy na vývoj systematickej chyby signálu IMS
  Kajánek Pavol ; 010140 
  Juniorstav 2017 : . USB kľúč, [9] s.
  riadené otáčanie merací systém systematická chyba IMS RIMS
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Určenie trajektórie vo vnútornom prostredí použitím ultrazvukovej technológie
  Erdélyiová Ľubica ; 010140 
  Juniorstav 2017 : . USB kľúč, [9] s.
  ultrazvuk vnútorné prostredie trajektória chodca
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Využitie historických máp pri hodnotení zmeny využitia krajiny a vzniku eróznych výmoľov a ich vývoj v čase
  Nosko Radovan ; 010160  Maliariková Marcela ; 010160
  Juniorstav 2017 : . USB kľúč, [8] s.
  Myjavská pahorkatina historické mapy zmena využitia krajiny výmoľová erózia objem
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Posúdenie vplyvu faktorov na zmenu výkonnosti hydrologického modelu pomocou multidimenzionálnej analýzy
  Sleziak Patrik ; 010160 
  Juniorstav 2017 : . USB kľúč, [8] s.
  TUW model výkonnosť modelu multidimenzionálna analýza regresné stromy
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Hodnotenie energetickej náročnosti a nákladov pri obnove bytového domu počas životného cyklu
  Bartošová Kmeťková Jana ; 010290 
  Juniorstav 2017 : . USB kľúč, [7] s.
  energeticky úsporné opatrenia náklady počas životného cyklu energetická efektívnosť
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok