Výsledky vyhľadávania

 1. Percepcia suburbanizačného procesu v pohraničnom regióne Bratislavy a jeho potenciál / aut. Michal Czafík, Zuzana Tóthová
  Czafík Michal ; 051110  Tóthová Zuzana ; 051110
  Czech Journal of Civil Engineering . Vol. 2, iss. 1 (2016), online, s. 27-35
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (1) - monografia
  (2) - článok
  článok

  článok

 2. Cestné komunikácie ako verejný priestor a cestná zeleň / aut. Katarína Kristiánová, Dana Marcinková
  Kristiánová Katarína ; 057170  Marcinková Dana
  Perspektivy území III: Veřejné prostory a prostranství : . s. 50-55
  kapitola(článok) z dokumentu
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Princíp regulácie hustoty ako cesta k udržateľnému rozvoju miest = The principle of density regulation as a way towards sustainable city growth : prípadová štúdia - územné plány vybraných sídiel na Slovensku = case study - master plans of selected cities in Slovakia
  Vitková Ľubica ; A6160 
  Architektúra a urbanizmus . Roč. 48, č. 1-2 (2014), s. 3-23
  udržateľný rozvoj miest regulácia hustoty princípy rozvoja miest
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  (7) - článok
  článok

  článok