Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv manažérskeho rozhodovania na konkurencieschopnosť podniku / aut. Monika Zatrochová
  Zatrochová Monika ; 902024 
  Horizonty podnikateľského prostredia II. Business environment horizons II : . S.290-296
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Prognózovanie platobnej schopnosti malých a stredných podnikov / aut. Irina Bondareva
  Bondareva Irina ; 902024 
  MANEKO Manažment a ekonomika podniku . Roč. 4, č. 1 (2012), s.16-25
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Motivácia pracovníkov ako faktor efektívneho riadenia ľudských zdrojov. / aut. Martina Kuperová
  Kuperová Martina ; 902024 
  MANEKO Manažment a ekonomika podniku . roč.1, č.1 (2009), s.60-65
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok