Výsledky vyhľadávania

 1. Analysis of rainless periods on Eastern Slovakian Lowland / aut. Milan Gomboš, Helena Hlavatá
  Gomboš Milan  Hlavatá Helena
  Acta hydrologica Slovaca . Roč. 18, č. 1 (2017), s. 86-90
  článok z periodika
  (2) - článok
  článok

  článok

 2. Localization of pollution sources - inverse task in pollution transport
  Sokáč Marek ; 010280  Velísková Yvetta
  Acta hydrologica Slovaca . Roč. 18, č. 1 (2017), s. 49-56
  bodové zdroje znečistenia lokalizácia inverzná úloha on-line monitoring dispersion watercourse
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Analýza sezónnosti a dekadických zmien ročných kulminačných prietokov pre vodomerné stanice nachádzajúce sa v slovensko-poľskej oblasti Karpatského oblúka
  Marková Romana ; 010160  Kohnová Silvia ; 010160 Földes Gabriel
  Acta hydrologica Slovaca . Roč. 18, č. 1 (2017), s. 15-22
  directional statistics Carpathian Mountains floods
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Modelovanie mesačných prietokových radov s aplikáciou SETAR a LSTAR modelov
  Szökeová Danuše  Kohnová Silvia ; 010160
  Acta hydrologica Slovaca . Roč. 18, č. 1 (2017), s. 3-14
  priemerné mesačné prietoky systematická funkcia viacrežimové modely typu SETAR a LSTAR aditívne modely radov
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Závislosť kvality simulácie odtoku pomocou zrážkovo-odtokového modelu od rozdielnosti hydroklimatických podmienok kalibračného a validačného obdobia
  Sleziak Patrik ; 010160  Hlavčová Kamila ; 010160 Szolgay Ján ; 010160 Parajka Juraj
  Acta hydrologica Slovaca . Roč. 18, č. 1 (2017), s. 23-30
  TUW model parametrizácia modelu objemová chyba klimatické podmienky
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Návrh, posúdenie a realizácia sanačných opatrení ľavostrannej ochrannej hrádze Váhu v rkm 23,040 - 27,075
  Grambličková Danka  Bednárová Emília ; 010150 Škvarka Juraj ; 010150 Chrobák Vladimír
  Acta hydrologica Slovaca . Roč. 18, č. 1 (2017), s. 31-38
  ochranná hrádza filtračná stabilita metóda konečných prvkov vnútorná sufózia sanačné opatrenia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok