Výsledky vyhľadávania

 1. Cutting material influence on the quality of the machined surface / aut. Jana Moravčíková
  Moravčíková Jana ; M3000 
  Annals of DAAAM and Proceedings of DAAAM Symposium : . Vol. 25, No 1 (2014), CD-ROM, 6 s.
  quality of surface
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (2) - učebnica
  článok

  článok

 2. On development of optimal metallurgical process for preparation of a new generation of intermetallic alloys
  Hrnčiar Viliam ; J280  Lapin Juraj Demian Svetozár ; M1000 Švec Pavol ; J280
  Materials Engineering. Materiálové inžinierstvo . Roč. 16, č. 2 (2009), s.5-10
  intermetalické zlúčeniny plazmové pretavovanie titanum aluminides plasma melting
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Effect of microstructure and mechanical properties on wear resistance of silicon nitride ceramics
  Švec Pavol ; J280  Brusilová Alena ; J280 Kozánková Jana ; C2110
  Materials Engineering. Materiálové inžinierstvo . Roč. 16, č. 1 (2009), s.34-40
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Analýza čadičových nástrekov na kovovej podložke
  Riedlmajer Robert ; M1000  Trnková Lýdia ; M130
  70 rokov SvF STU :
  nástreky termické prášok čadičový mikroskopia svetelná
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Analýza teplotných a napäťových polí pri indukčnom kalení. Analysis of temperature and stress fields by induction hardening
  Behúlová Mária ; M2000  Taraba Bohumil ; M2000
  21. dny tepelného zpracování = 21st International Conference on Heat Treatment : . s.305-312
  kalenie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 6. Microstructure and electrical properties of near-eutectic alumina-zirconia composites
  Čička Roman ; M1000  Trnovcová Viera ; M210 Starostin M.Yu. Bošák Ondrej ; M1000
  Journal of Optoelectronics and Advanced Materials . Vol. 8, No. 4 (2006), s.1460-1465
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  (3) - článok
  článok

  článok

 7. Vplyv B4C na štruktúru a vlastnosti keramiky na báze Si3N4
  Pulc Vojtech ; J280  Švec Pavol ; J280
  Strojné inžinierstvo 2002 = Mechanical engineering 2002 : . s.nestr.
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Electrical properties of alumina - zirconia eutectic composites
  Čička Roman ; M1000  Trnovcová Viera ; M210 Starostin M.Yu.
  Solid State Ionics . Č. 148 (2002), s.425-429
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 9. Príspevok k metodológii tvorby a využitia simulačných modelov tepelných procesov
  Taraba Bohumil ; M2000  Behúlová Mária ; M2000
  Acta Metallurgica Slovaca
  článok zo zborníka
  článok

  článok