Výsledky vyhľadávania

 1. Environmentálne a bezpečnostné aspekty využívania motorových olejov / aut. Alica Bartošová, Lenka Hercegová
  Bartošová Alica ; 065000  Hercegová Lenka
  Environmentálne a bezpečnostné aspekty požiarov a havárií 2017 . CD-ROM, s. 7-14
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Bezpečnosť príslušníkov HaZZ počas hasenia fotovoltických systémov a inštalácií na streche budovy / aut. Denis Benko, Jozef Martinka, Denisa Pangrácová
  Benko Denis ; 065000  Martinka Jozef ; 065300 Pangrácová Denisa ; 065000
  Environmentálne a bezpečnostné aspekty požiarov a havárií 2017 . CD-ROM, s. 15-25
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Priemyselné zdroje ionizujúceho žiarenia a jeho bezpečné využívanie / aut. Lenka Blinová, Anna Michalíková
  Blinová Lenka ; 065100  Michalíková Anna ; 065100
  Environmentálne a bezpečnostné aspekty požiarov a havárií 2017 . CD-ROM, s. 26-32
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Nebezpečné zložky kozmetických prípravkov v životnom prostredí / aut. Lenka Blinová, Maroš Sirotiak, Adriána Hlavatovičová
  Blinová Lenka ; 065100  Sirotiak Maroš ; 065100 Hlavatovičová Adriána ; 060000
  Environmentálne a bezpečnostné aspekty požiarov a havárií 2017 . CD-ROM, s. 33-45
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Stanovenie koncentrácie pevných aerosólov v pracovnom ovzduší pri práškovom lakovaní pre zvýšenie úrovne bezpečnosti práce a environmentálnej bezpečnosti / aut. Pavol Čekan, Karol Balog, René Mĺkvy
  Čekan Pavol ; 065200  Balog Karol ; 065000 Mĺkvy René ; 060000
  Environmentálne a bezpečnostné aspekty požiarov a havárií 2017 . CD-ROM, s. 46-55
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Systeme im bereich sicherheit, umwelt und produktqualität / aut. Ján Iľko, Miroslav Rusko
  Iľko Ján ; 065000  Rusko Miroslav ; 065200
  Environmentálne a bezpečnostné aspekty požiarov a havárií 2017 . CD-ROM, s. 62-77
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Monitoring vybraných látok v podzemných vodách v zraniteľnej oblasti / aut. Anna Michalíková, Lenka Blinová
  Michalíková Anna ; 065100  Blinová Lenka ; 065100
  Environmentálne a bezpečnostné aspekty požiarov a havárií 2017 . CD-ROM, s. 78-84
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Dôležité labelingové schémy z oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti / aut. Miroslav Rusko
  Rusko Miroslav ; 065200 
  Environmentálne a bezpečnostné aspekty požiarov a havárií 2017 . CD-ROM, s. 85-99
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Význam inovácií a environmentálne vhodné technológie
  Rusko Miroslav ; 065200  Mikulová Monika ; 065000
  Environmentálne a bezpečnostné aspekty požiarov a havárií 2017 . CD-ROM, s. 100-111
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Zmeny kyslosti pôdnych humínových látok počas laboratórne simulovaných požiarov / aut. Maroš Sirotiak
  Sirotiak Maroš ; 065100 
  Environmentálne a bezpečnostné aspekty požiarov a havárií 2017 . CD-ROM, s. 112-122
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok