Výsledky vyhľadávania

 1. Červený alebo modrý? Začiatky moderného plánovania Bratislavy / aut. Henrieta Moravčíková, Éva Lovra, Laura Pastoreková
  Moravčíková Henrieta ; 053130  Lovra Éva Pastoreková Laura ; 050000
  Architektúra a urbanizmus : . Roč. 51, 1-2 (2017), s. 30-43
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  (2) - monografia
  článok

  článok

 2. Princíp regulácie hustoty ako cesta k udržateľnému rozvoju miest = The principle of density regulation as a way towards sustainable city growth : prípadová štúdia - územné plány vybraných sídiel na Slovensku = case study - master plans of selected cities in Slovakia
  Vitková Ľubica ; A6160 
  Architektúra a urbanizmus . Roč. 48, č. 1-2 (2014), s. 3-23
  udržateľný rozvoj miest regulácia hustoty princípy rozvoja miest
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  (7) - článok
  článok

  článok