Výsledky vyhľadávania

 1. The harbour of Bratislava - International contexts / aut. Martin Dubiny
  Dubiny Martin ; 053130 
  Procedia Engineering : . Vol. 161, (2016), online, s. 2104-2108
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Priemyselné dedičstvo v Rakúsku : pamiatková ochrana, výskum a vzdelávanie / aut. Nina Bartošová
  Bartošová Nina ; 053130 
  ALFA : . Roč. 20, č. 2 (2015), s. 40-49
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Cultural traditions as an aspect of spatial planning and local development
  Kráľová Eva ; A3130 
  Practical Aspects of Cultural Heritage - presentation, revaluation, development . s.147-166
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABC - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
  (1) - článok
  článok

  článok