Výsledky vyhľadávania

 1. Competency position of Bachelor's degree in education / Ján Ilkovič, Robert Špaček, Ľubica Ilkovičová
  Ilkovič Ján ; 054140  Špaček Robert ; 052120 Ilkovičová Ľubica ; 054140
  Global journal of engineering education . Vol. 19, Iss. 2 (2017), s. 99-105
  ISSN 1328-3154

  Bachelor's thesis * Competency position * Design studio * Education hierarchy * Hierarchical regression
  WIETE 2017
  http://www.scopus.com/inward/record.url?partnerID=HzOxMe3b&eid=2-s2.0-85023647415&origin=inward
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  (1) - článok
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 2. Education by research in urban design studio / aut. Katarína Kristiánová, Viera Joklová
  Kristiánová Katarína ; 056160  Joklová Viera ; 059200
  EDULEARN17 - 9th International Conference on Education and New Learning Technologies : Conference Proceedings : . S. 2691-2694
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Creative and Smart Public Spaces / aut. Silvia Bašová, Lucia Štefancová
  Bašová Silvia ; 056160  Štefancová Lucia ; 056160
  International Journal of Liberal Arts and Social Science [elektronický zdroj] . Vol. 5, No. 1 (2017), s. 17-33 [online]
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (3) - článok
  článok

  článok

 4. Identita a diferencia: Monitorovanie a hodnotenie najvýznamnejších diel modernej architektúry na Slovensku
  Moravčíková Henrieta  Szalay Peter Andrášiová Katarína Bartošová Nina ; A3130
  Architektúra a urbanizmus . Roč.47, č.3-4 (2013), s.s. 144-169
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 5. Fenomén architektonického dedičstva v historických súvislostiach
  Gregor Pavel ; A3130 
  Architektúra a urbanizmus . roč. 43, č.1-2 (2009), s.10-29
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - skriptá
  (2) - článok
  článok

  článok