Výsledky vyhľadávania

 1. Výpočet faktoru intenzity napätia pre centrálnu šikmú trhlinu
  Turis Matúš ; 010250  Ivánková Oľga ; 010250
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . online, [7] s.
  stress intensity factors finite element analysis crack
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Vplyv počtu uzlových parametrov na rýchlosť konvergencie riešenia stability steny MKP
  Psotný Martin ; 010250 
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . online, [6] s.
  geometric nonlinearity Newton-Raphson initial imperfection
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Comparison of Two Calculation Methods Used for Determination of External Pressure Coefficient for Atypically Shaped Structure
  Antal Roland ; 010250  Jendželovský Norbert ; 010250
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . online, [7] s.
  CFD ANSYS CFX external pressure coefficients
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Voľba bázových funkcií v geometricky nelineárnych úlohách MKP prútov
  Psotný Martin ; 010250 
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . online, [5] s.
  geometric nonlinearity Newton-Raphson initial imperfection
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Stress-Strain Relations of Periodically Loaded Viscoelastic Material with Constant Circular Frequency
  Véghová Ivana ; 010250  Sumec Jozef
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . online, [4] s.
  response of viscoelastic materials rheological models
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Vplyv naplnenia vodnej nádrže na jej frekvenciu
  Uhlířová Lenka ; 010250 
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . online, [5] s.
  MKP eigen mode rectangular tanks
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. FEM Amended by a Transformation Via Eigen Modes for Dynamic Post-Buckling Behaviour of Thin-Walled Structures
  Sucharda Oldřich  Grmanová Alžbeta ; 010250 Ravinger Ján
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . online, [6] s.
  dynamic post-buckling thin-walled structures Newton-Raphson iteration
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Numerické modelovanie podložia pod základovou doskou
  Jendželovský Norbert ; 010250 
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . online, [5] s.
  FEM foundation plate subsoil
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Časovo závislá analýza dodatočne predpätej konštrukcie mosta pri Svrčinovci
  Rubint Jakub ; 010250 
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . online, [5] s.
  MKP dodatočné predpätie mostná konštrukcia
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok