Výsledky vyhľadávania

 1. Kláštor a chrám redemptoristov východného obradu v Michalovciach: regionálne ozveny historizmov / aut. Jana Pohaničová
  Pohaničová Jana ; 053130 
  Architektúra kláštorov a rehoľných domov na Slovensku : . S. 353-368 [1,05 AH]
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Príbehy a nádeje františkánskeho kláštora v Kremnici / aut. Nadežda Hrašková, Ľudmila Husovská, Adriana Reťkovská
  Hrašková Nadežda ; 053130  Husovská Ľudmila Reťkovská Adriana
  Architektúra kláštorov a rehoľných domov na Slovensku : . S. 531-542
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 3. Kláštor kapucínov v Bratislave: otázky vývoja a aplikácie rádovej schémy / aut. Andrej Botek
  Botek Andrej ; 053130 
  Architektúra kláštorov a rehoľných domov na Slovensku : . S. 305-339 [3,29 AH]
  článok zo zborníka
  ABB - Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  (1) - článok
  článok

  článok

 4. Architektúra novovekých františkánskych kláštorov na Slovensku v 17. a 18. storočí / aut. Magdaléna Kvasnicová
  Kvasnicová Magdaléna ; 010310 
  Architektúra kláštorov a rehoľných domov na Slovensku : . S. 190-218
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. Kláštor kapucínov v Pezinku: k dejinám najstaršieho kapucínskeho konventu na Slovensku / aut. Marián Babirát
  Babirát Marián 
  Architektúra kláštorov a rehoľných domov na Slovensku : . S.295-304
  článok zo zborníka
  (4) - článok
  článok

  článok

 6. Architektúra kapucínskeho kláštora a fenomenológia? / aut. Ladislav Tkáčik
  Tkáčik Ladislav 
  Architektúra kláštorov a rehoľných domov na Slovensku : . S. 543-553
  článok zo zborníka
  (1) - výskumná správa
  (3) - článok
  článok

  článok