Výsledky vyhľadávania

 1. Land use and climate change impact on runoff in a small mountainous catchment in Slovakia
  Labat Marija Mihaela ; 010160  Földes Gabriel ; 010160 Kohnová Silvia ; 010160 Hlavčová Kamila ; 010160
  Advances in Environmental Engineering (AEE2019) . online, [7] s., art. no. 012036
  land use change climate change runoff
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/444/1/012036/pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Assessment of the River Habitat Quality Using Bioindication in the Piedmont Stream Handlovka in Slovakia
  Doláková Gréta ; 010160  Škrinár Andrej ; 010160 Macura Viliam ; 010160
  Advances in Environmental Engineering (AEE2019) . online, [5] s., art. no. 012012
  IFIM methodology akvatický habitat vhodnostné krivky vodné hospodárstvo
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/444/1/012012/pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Impact of stormwater runoff in the urbanized area
  Csicsaiová Réka ; 010280  Marko Ivana ; 010280 Stanko Štefan ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280 Hrudka Jaroslav ; 010280
  Advances in Environmental Engineering (AEE2019) . online, [5] s., art. no. 012008
  dažďový odtok urbanizované územie dažďová voda
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/444/1/012008
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Drinking water treatment with membrane ultrafiltration
  Barloková Danka ; 010280  Ilavský Ján ; 010280 Marton Michal ; 010280
  Advances in Environmental Engineering (AEE2019) . online, [6] s., art. no. 012002
  drinking water treatment water tank ultrafiltration
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/444/1/012002/pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Analysis of the recent state of sewage network in Serbia
  Marko Ivana ; 010280  Csicsaiová Réka ; 010280 Stanko Štefan ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280 Hrudka Jaroslav ; 010280
  Advances in Environmental Engineering (AEE2019) . online, [6] s., art. no. 012038
  stoková sieť odvádzanie odpadových vôd čistenie odpadových vôd
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/444/1/012038
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. The impact of intense rainfall on a storm sewage system of the east part of Trnava city
  Hrudka Jaroslav ; 010280  Csicsaiová Réka ; 010280 Marko Ivana ; 010280 Stanko Štefan ; 010280 Škultétyová Ivona ; 010280
  Advances in Environmental Engineering (AEE2019) . online, [5] s., art. no. 012022
  stoková sieť intenzívne zrážky posúdenie kapacity
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/444/1/012022
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok