Výsledky vyhľadávania

 1. Influence of temperatures and sizes of work sequence on cracks formation in RC walls
  Sonnenschein Róbert ; 010110  Majtánová Lucia ; 010110 Gajdošová Katarína ; 010110
  Engineering Mechanics 2020 : . online, s. 456-459
  work sequence internal restrain watertight structure time of concreting pracovný záber obmedzenie vynútených napätí vodonepriepustná konštrukcia čas betonáže
  https://www.engmech.cz/im/im/page/proc
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Comparing numerical and experimental solutions of friction stir welding of an aluminium plate / aut. Roland Jančo
  Jančo Roland ; 020010  Élesztös Pavel Écsi Ladislav ; 020010 Šlesar Peter
  Engineering Mechanics 2020 : . S. 226 - 229
  trecie premiešavacie zváranie hliníková zliatina metóda konečných prvkov termo-prúdový model friction stir welding aluminium alloy finite element method (FEM) thermo-fluid model
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Statistical analysis of the models for assemssment of the punching resistance of flat slabs
  Majtánová Lucia ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110
  Engineering Mechanics 2020 : . online, s. 330-333
  punching shear punching resistance flat slab reliability lokálne podopreté dosky šmyk pri pretlačení odolnosť v pretlačení spoľahlivosť
  https://www.engmech.cz/im/im/page/proc
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Punching shear resistance of continuous RC slab compared to experimental specimens
  Šarvaicová Simona ; 010110  Borzovič Viktor ; 010110
  Engineering Mechanics 2020 : . online, s. 444-447
  punching shear resistance flat slabs isolated test specimens membrane actions šmyková odolnosť bezprievlakové dosky izolované experimentálne vzorky membránové sily
  https://www.engmech.cz/im/im/page/proc
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Concentrated load in anchorage zones of prestressed concrete members
  Hollý Ivan ; 010110  Abrahoim Iyad ; 010110 Ondák Adrián ; 010110
  Engineering Mechanics 2020 : . online, s. 194-197
  concrete anchorage area tensile bursting forces anchorage confinement reinforcement betón kotevné oblasti kotvenie priečne ťahové sily výstuž na priečny ťah
  https://www.engmech.cz/im/im/page/proc
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Radar interferometry tests of the bridge response during full traffic
  Lamperová Katarína ; 010250  Sokol Milan ; 010250
  Engineering Mechanics 2020 : . online, s. 318-321
  structural health monitoring radar interferometry numerical model
  https://www.engmech.cz/im/im/page/proc
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Transfer of vibration energy from the wagon wheel to the tank body and possibilities of its reduction / aut. Ondrej Chlebo, Juraj Úradníček, Stanislav Žiaran, Miloš Musil
  Chlebo Ondrej ; 020070  Úradníček Juraj ; 020010 Žiaran Stanislav ; 020070 Musil Miloš ; 020010
  Engineering Mechanics 2020 : . S. 102-105, online
  vagón wagon
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Structural modal modification of non-proportionally damped system / aut. Miloš Musil, Ondrej Chlebo, Juraj Úradníček, Ferdinand Havelka, Michal Milata
  Musil Miloš ; 020010  Chlebo Ondrej ; 020070 Úradníček Juraj ; 020010 Havelka Ferdinand ; 020010 Milata Michal ; 020020
  Engineering Mechanics 2020 : . S. 366-369, online
  modal synthesis
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Uncertainties in nonlinear modelling of punching
  Kormošová Ľudmila ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110 Augustín Tomáš ; 010110
  Engineering Mechanics 2020 : . online, s. 294-297
  punching shear nonlinear analysis fracture energy mesh pretlačenie nelineárna analýza lomová energia rozmer konečných prvkov
  https://www.engmech.cz/im/im/page/proc
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Probabilistic analysis of machine tool structures fragility on extreme snow impact
  Králik Juraj ; 010250 
  Engineering Mechanics 2020 : . online, s. 302-305
  probability extreme snow nonlinearity
  https://www.engmech.cz/im/im/page/proc
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok