Výsledky vyhľadávania

 1. K hlavným problémom hodnotenia architektúry druhej polovice 20. storočia a k dileme jej pamiatkovej obnovy
  Dulla Matúš ; A3130 
  Bratislava : Spolok architektov Slovenska, 2004 . - nestr
  Povojnová architektúra a jej kultúrne hodnoty : . 2004), s.nestr./6-9/
  pamiatková starostlivosť povojnová architektúra dilema
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 2. Doba, keď revolúcie boli proste "in"
  Lepej Martin ; A3130 
  Povojnová architektúra a jej kultúrne hodnoty : . s.nestr.
  moderná architektúra
  článok zo zborníka
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Nová Dubnica
  Kramáriková Janka ; A400 
  Povojnová architektúra a jej kultúrne hodnoty : . nestránkované
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  (1) - obrazová publikácia
  článok

  článok

 4. Pamiatková ochrana povojnovej architektúry - súčasná situácia
  Fajglová Katarína 
  Povojnová architektúra a jej kultúrne hodnoty : . s.1-5
  článok zo zborníka
  (1) - obrazová publikácia
  článok

  článok

 5. Fenomén výstavby a ochrany povojnovej architektúry v Tatranskom regióne
  Repka Pavol 
  Povojnová architektúra a jej kultúrne hodnoty : . s.22-25
  článok z periodika
  (1) - článok
  článok

  článok

 6. Krematórium v Bratislave
  Andrášiová Katarína ; A400 
  Povojnová architektúra a jej kultúrne hodnoty : . , s.bez.str.
  zborník (príspevkov)
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok